Pinksteren – Belijdenis en dopen

Pinksteren – Belijdenis en dopen

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

The Armed Man – a Mass for peace

The Armed Man – a Mass for peace

The Armed Man, a Mass for peace van Karl Jenkins is een magistraal en indrukwekkend werk voor een groot (samengesteld project)koor en (harmonie)orkest. Het gaat over de verschrikkingen van oorlogen en de gevolgen daarvan. Het gaat tegelijkertijd over de gewenste vrede. Karl Jenkins zoekt de verbinding tussen de verschillende religies en weet deze samenhang en roep om vrede samen te brengen in dit meesterwerk.

Dopen (6-5-2018)

Dopen (6-5-2018)

Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.

En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En dood zal niet meer zijn.

Sfeervolle oranjemuziek met Tricolore

Sfeervolle oranjemuziek met Tricolore

Op zaterdag 28 april 2018 wordt in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen een instrumentaal concert georganiseerd. Aan het concert werkt het trio ‘TRICOLORE’ mee. Tricolore bestaat uit Leon Koppelman (panfluit & harp), Corné van der Giessen (panfluit & accordeon) en Jan Peter Teeuw (orgel en vleugel).

Binnenkort weer kledingbeurs

Binnenkort weer kledingbeurs

Op woensdag 11 april en donderdag 12 april wordt er weer een kledingbeurs georganiseerd. Op deze dagen is er weer volop kleding en schoeisel voor jong en oud te koop tegen zeer lage prijzen. Alle kleding is schoon en niet versleten.

Dopen / Palmpasen 2018

Dopen / Palmpasen 2018

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht,
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!