Leesrooster voor de scholendienst

Gepubliceerd 28 januari 2015 door Webmaster in Diensten

Het thema voor de week voorafgaand aan de scholenzondag met CBS Rehoboth op 8 februari 2015 is ‘Jezus is …’ Het is een belangwekkende vraag, omdat Jezus in het christelijk geloof heel erg belangrijk is. Al in het Oude Testament kun je lezen hoe iedereen met reikhalzend verlangen uitkeek naar de komst van de Messias – de Redder die de weg naar God weer zou herstellen. In de boeken van de profeten lees je hoe die verwachting zindert en tintelt: “Kijk, er gaat iets nieuws beginnen!”

De vier evangelisten (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) vertellen dat Jezus de Messias is. Je kunt lezen over de bijzondere geboorte van Jezus in de stal, over de blijdschap van de herders in het veld. Je kunt lezen over het lijden en sterven van Jezus en over zijn opstanding. Wat je ook kunt lezen, is dat Jezus de levens van mensen die Hij tegenkomt, verandert. Zoals de levens van de leerlingen die alles achter zich lieten om Jezus te volgen. De leerlingen waren diep onder de indruk van wat ze zagen: Jezus trok rond en genas zieken, gaf mensen die zich verloren voelden weer hoop en vertelde over het Koninkrijk van God. Petrus weet het zeker: “U bent Christus, de langverwachte Redder”.

Wie is Jezus voor jou?

Download of print hier het leesrooster.

Geen reacties op “Leesrooster voor de scholendienst”

Reactieformulier is gesloten