Bijbel in Gewone Taal

Gepubliceerd 20 oktober 2014 door Webmaster in Diversen

Er is sinds 1 oktober jl. een nieuwe vertaling van de Bijbel, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap: de Bijbel in Gewone Taal. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, maar dan in gewone taal.

Wat is ‘gewone taal’?

Gewone taal is de taal die we allemaal gebruiken als we iets vertellen of uitleggen aan anderen. Het gaat om woorden die iedereen kent. De zinnen zijn niet te lang en lopen goed. De tekst is duidelijk opgebouwd. Je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en over wie of wat het gaat. Beeldspraak die moeilijk te begrijpen is, wordt verduidelijkt. Juist door de bekende woorden kunnen mensen zich vertrouwd voelen met de tekst.

Voor wie is deze bijbel?

De Bijbel in Gewone Taal is voor iedereen die graag een duidelijke bijbel leest. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt om kennis te maken met de bijbelse verhalen én om je te verdiepen in moeilijke teksten. Je kunt er zelf in lezen of samen met anderen.

Bestellen

Bijbel in Gewone Taal Standaardeditie en HuisbijbelIn de Ontmoetingskerk blijven we vooralsnog de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004) gebruiken in de erediensten. Voor wie graag thuis uit de Bijbel in Gewone Taal wil lezen, liggen er bestelformulieren in de hal van de kerk óf kan via onderstaande formulier worden besteld.

Er zijn twee verschillende uitvoeringen:
BGT Standaard Editie | parelmoer | 12 x 18 cm | gebonden | € 28,50
BGT Huisbijbel | petrol | 14 x 21 cm | gebonden | € 39,50

Geef de bestelling uiterlijk 16 november door. De gezamenlijke bestelling door de kerk levert een kortingsbedrag op, die we zullen besteden aan een nader te bepalen doel. Te zijner tijd maken we via de nieuwsbrief en de website bekend wanneer de bijbels opgehaald kunnen worden.

Voor meer informatie over de vertaling en voor voorbeelden, ga naar www.bijbelingewonetaal.nl

Bestellen is niet meer mogelijk.

Geen reacties op “Bijbel in Gewone Taal”

Reactieformulier is gesloten