Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (Rijssen)

Gepubliceerd 2 maart 2016 door Webmaster in Diversen

Wellicht nog wat vroeg, maar reeds nu willen wij deze zeer interessante cursus onder de aandacht brengen. Wij starten zaterdag 3 september 2016. De cursus wordt gegeven op zaterdagmorgen eens in de twee weken in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. Er wordt lesgegeven in de vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, Leren in de gemeente, Ethiek, Dogmatiek, Gemeente Opbouw, Pastoraat en Diaconaat, en Kerkgeschiedenis. Het enthousiaste docententeam bestaat uit predikanten, een kerkelijk werker en een leraar uit het middelbaar onderwijs. Reeds honderden cursisten hebben deze cursus met veel plezier en overgave gevolgd, wat blijkt uit de grote opkomst van de zogenaamde Studium Generale. Dit zijn terugkommorgens waar een interessant onderwerp behandeld wordt en men elkaar weer kan ontmoeten.

TVG1Kortom, de cursus TVG is een investering in jezelf. Voor ons werk vinden we het heel normaal dat we ons laten bijscholen. Nieuwe productiemethoden, nieuwe ontdekkingen. Zonder uitleg, zonder instructie zouden we ze niet kunnen begrijpen. In het geloof is het niet anders. Je zit je hele leven op de leerschool van je leven bij God. Natuurlijk, zondags worden we onderwezen in de kerk. Maar hoe vaak worstelen we niet met concrete zaken waarop we geen antwoord weten? Hoe maken we de geloofsoverdracht waar?
Hoe maak jij bijvoorbeeld je kinderen duidelijk waarom iets niet kan? En hoe vaak wil je niet de vinger opsteken in de kerk om een vraag te stellen voor een nadere toelichting? Als jij dat nu ook hebt, neem dan deel aan de cursus theologische vorming. Noteer alvast de datum van de open lessen op zaterdagochtend DV 16 april in kerkelijk centrum Sion, J. Vermeerstraat 2 in Rijssen. Aanvang 9 uur.
TVG2Je kunt dan kennismaken met de manier waarop de verschillende vakgebieden behandeld worden. Met genoegen zullen de aanwezige docenten informeren over hun vak en vragen beantwoorden. Er is natuurlijk ook gelegenheid om in de pauze een praatje te maken met de cursisten, die graag hun ervaringen delen.

Dit is een ingestuurd bericht. Voor reacties:
Ds. K.A. Hazeleger (cursusleider) tel. 0529-467745 k.a.hazeleger@hetnet.nl
Mevr. R. Harbers (secretaris) tel. 0548-515929 riaharbers@gmail.com

Geen reacties op “Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (Rijssen)”

Reactieformulier is gesloten