Kleurrijk Startweekend in ontwikkeling

Gepubliceerd 16 juni 2014 door Webmaster in Diversen

Met een kleine commissie zijn we bezig om de contouren van het startweekend vorm te geven. Zelf zijn we er nu al enthousiast over: een weekend lang met elkaar gemeente vieren en het nieuwe seizoen openen. Heb je zin om mee te denken of mee te helpen, geef je even op bij de predikant.

Het startweekend valt op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september. Het thema is ‘veelkleurig geloven’.
Vrijdagavond is er een talentenavond, waarvoor we iedereen, maar zeker ook de kinderen, willen uitnodigen hun talenten te laten zien of te horen.
Zaterdagmiddag is er gelegenheid om met elkaar een fietstocht te maken, met aansluitend een barbecue. Aan de maaltijd is natuurlijk ook los van de fietstocht deel te nemen. Na de barbecue is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van het spel ‘tafelgesprekken’.
Zondag beginnen we om 9.30 met een inspirerende samenkomst. Na de koffie kunnen er verschillende workshops gevolgd worden. Ook is er een kinderprogramma. Bij voldoende animo zal de predikant een workshop ‘make-a-preek’ voor jongeren verzorgen.
De uitkomsten van de workshops zullen na een gezamenlijke broodmaaltijd in een afsluitende viering gepresenteerd worden.
Schrijf de data in de agenda, en doe mee!

Geen reacties op “Kleurrijk Startweekend in ontwikkeling”

Reactieformulier is gesloten