Kring, cursussen, catechese – update

Gepubliceerd 26 augustus 2014 door Webmaster in Diversen

Kring voor 30- en 40-ers: eerste avond!

In het voorjaar is het idee gelanceerd om een kring te starten voor 30- en 40-ers. De bedoeling is om aan de slag te gaan met vragen, twijfels en thema’s die ons bezighouden. Een aantal mensen heeft al aangegeven mee te willen doen of geïnteresseerd te zijn in deze kring. Van harte uitgenodigd om mee te doen!
Hoe gaat het in zijn werk: we komen ongeveer één keer per maand bij elkaar in de kerk. Na een inleiding gaan we – afhankelijk van het aantal deelnemers – in groepjes uit elkaar om het thema verder door te praten. Eerste avond: 16 september om 20.00 uur in een van de zalen van de kerk. Voor informatie en opgave, mail de predikant.

Cursus inleiding in het christelijk geloof

Misschien vind je het soms lastig om woorden te vinden voor waar je voor staat en waar je in gelooft. Misschien ben je nieuwsgierig naar de kernwaarden van het christelijk geloof en zou je er wel meer over willen weten. Misschien zoek je een gespreksgroep om met anderen te praten over je levensovertuiging of over geloof. Dan zou deze cursus wel eens iets voor je kunnen zijn. Waar gaat het nu eigenlijk om in het christelijk geloof? Dat is de kernvraag die aan de hand van het boek van Tom Wright ‘Eenvoudig christelijk’ wordt besproken en ons uitnodigt om na te denken over de kern van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit 12 avonden. De eerste 6 avonden zijn:

  • 22 september
  • 13 oktober
  • 27 oktober
  • 10 november
  • 17 november
  • 8 december

De koffie staat om 19.45 uur klaar! We komen bij elkaar in één van de zalen van de kerk.
Iedereen die na wil denken over de grondbeginselen van het christelijk geloof, een ieder die het geloofsgesprek zoekt, een ieder die zoekt en worstelt – van harte welkom! Voor informatie en opgave, mail de predikant.

Belijdeniscatechese

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Over het doen van belijdenis bestaan veel misverstanden die mensen soms weerhouden om serieus te onderzoeken of ze wel of geen belijdenis zouden willen doen.
Een eerste misverstand is dat als je belijdenis doet, je laat zien dat je veel geloof hebt en dat je je twijfels hebt overwonnen. Het misverstand is dat er aan het belijden een status wordt gegeven: je gelooft meer of beter dan als je geen belijdenis doet. Daarnaast wordt de suggestie gewekt dat er na het belijden geen ruimte meer zou zijn voor je vragen, twijfels en aanvechting. Ook dit is niet juist. Het gaat in het geloof niet om verworven zekerheden, maar om het aangaan en groeien van een relatie. Vragen en twijfels kunnen helpen om te groeien in de relatie.
Een ander misverstand is dat belijdenis doen gezien wordt als een eindpunt. De gedachte is dat je je hebt voorbereid op het doen van belijdenis. Daar heb je catechese voor gevolgd, en met het doen van belijdenis heb je als het ware ‘het examen’ gehaald. Deze visie past niet zo goed in het Bijbels denken over God en geloven. Zoals boven is aangegeven, gaat het in het geloven om het aangaan van een relatie. Je kunt het vergelijken met het aangaan van een relatie met een partner, of met trouwen. Je zegt ‘ja’ tegen elkaar, maar gaandeweg verdiept zich de relatie. De trouwdag is geen eindpunt gebleken, maar een startpunt voor het leren kennen. Ook in de kerk gaan we ervan uit dat geloven betekent dat je je hele leven door kunt leren.
Tot slot is een misverstand dat belijden betekent beloven en een belofte mag je nooit meer breken. Als je zo naar het doen van belijdenis kijkt, komt er een grote zwaarte in mee. Je weet immers niet hoe het in de toekomst zal zijn. Natuurlijk zeg je ergens ‘ja’ tegen, en dat houdt ook een belofte in. Maar de vergelijking met een gewone relatie kan de betekenis van deze belofte helpen verhelderen. Het is weinig mensen gegeven om altijd op een diep niveau van elkaar te houden. Er zijn momenten waarop niet de liefde de basis is onder de relatie, maar trouw. Volhouden en werken aan verbetering. Soms door teleurstelling in je partner, soms door gebeurtenissen. Het valt niet altijd mee om in slechte tijden trouw te blijven. Een belofte kan dan ondersteunend werken en je de kracht geven om door een fase heen te komen. Dat is de ene kant van een belofte. De andere kant is dat de toekomst in een relatie altijd open is. Je maakt een ontwikkeling door. Nieuwe omstandigheden kunnen inhouden dat je je beloften opnieuw wilt herijken. Het doen van belijdenis betekent niet dat je niet opnieuw over je relatie met God zou mogen nadenken.
Wat dan wel? Belijden is ‘ja’ zeggen tegen God. De meesten van ons zijn als kind gedoopt. De doop symboliseert dat je kind van God bent. Het is een teken van het verbond tussen God en jou. Je ouders hebben de verantwoordelijkheid voor je geloofsopvoeding genomen door ‘ja’ te zeggen, en nu je belijdenis doet, neem je zelf die verantwoordelijkheid. Je staat in relatie tot God, en daar getuig je van.
Belijden is persoonlijk, maar vindt ook plaats in de kerkelijke gemeenschap. Geloven gaat om jouw persoonlijke relatie met God. Tegelijkertijd vindt de belijdenis plaats in het midden van de gemeente. Het is een openbare gebeurtenis. Met ons persoonlijk geloof staan we in de lange traditie van de kerk en zijn we met andere gelovigen verbonden. Door het doen van belijdenis word je lid van de kerk, of verandert je lidmaatschap. Van dooplid word je belijdend lid.
De letterlijke betekenis van het Griekse woord voor ‘belijden’ is: hetzelfde zeggen, instemmen met. Met al je eigen accenten staan we in de lange traditie van de kerk. We stemmen in met het Woord van God: Gods liefde geeft ons de ruimte om op adem te komen.
Je geloof belijden betekent dat je aangeeft uit wiens hand je je leven ontvangt. Dit hoeft niet met moeilijke woorden gepaard te gaan. De eerste en kortste geloofsbelijdenis is ‘Jezus is Heer’ (Romeinen 10,9).
De eerste bijeenkomst is op woensdag 24 september om 19.45 uur. Voel je welkom om je op te geven! Mocht deze datum niet uitkomen, maar je zou wel mee willen doen, laat het me dan ook even weten. Informatie en opgave: ds. Alexander Veerman.

Doopoudercursus

In het vorige Contact was de aankondiging van de doopoudercursus al te lezen. Nadat je je kind ten doop hebt gehouden, valt het vaak een beetje stil. Hoe geef je nu handen en voeten aan het geloof in de opvoeding. Het verlangen is er vaak wel, maar waar kun je met je vragen terecht? Deze cursus geeft handvatten om met elkaar in gesprek te komen over vragen rond levensovertuigingen en geloofsopvattingen.

Voor dit seizoen gaat om de volgende vier avonden:

  • Donderdag 9 oktober
  • Dinsdag 21 oktober
  • Donderdag 6 november
  • Dinsdag 18 november

We beginnen om 20.00 uur, de koffie staat om 19.45 klaar.
Op zondag 16 november is er een Kerk-op-schootviering voor de allerkleinsten met hun ouders, grootouders, broers en zussen en belangstellenden. In het volgend Contact hoor je hier meer over.
Alle doopouders van de afgelopen jaren ontvangen een uitnodiging. Mocht je interesse hebben, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, geef je gewoon even op via onze predikant. Van harte welkom!

Geen reacties op “Kring, cursussen, catechese – update”

Reactieformulier is gesloten