Kring, cursussen, vorming en toerusting in seizoen 2014/2015

Gepubliceerd 14 juni 2014 door Webmaster in Diversen

We geven op verschillende manieren vorm aan onze verbondenheid met de Ontmoetingskerk. Naast vieren kunnen we elkaar ook ontmoeten rond cursussen en avonden. Vorming en Toerusting heeft een mooi en opbouwend programma samengesteld voor het nieuwe seizoen. Elders vindt u meer informatie. Daarnaast is het mogelijk om aan de volgende cursussen of kringen deel te nemen:

Kring voor 30-ers en 40-ers
In het nieuwe seizoen willen we starten met een kring voor 30-ers en 40-ers. Inmiddels hebben al meer dan 10 personen aangegeven mee te willen doen met deze kring. We komen één keer per maand bij elkaar en bespreken onderwerpen en vragen die leven bij de deelnemers. Na een inleiding gaan we – afhankelijk van het aantal deelnemers – in groepjes uit elkaar om het thema verder door te praten. Eerste avond: 15 september om 20.00 uur. Neem voor informatie en opgave contact op met de predikant.

Inleiding in het christelijk geloof
In de afgelopen maanden sprak ik (de predikant) verschillende mensen die aangaven dat ze na het doen van belijdenis een gespreksgroep missen. Ook sprak ik gemeenteleden die vragen hebben over het christelijk geloof. Wat is nu de kern van ons geloof? Is God wel betrokken op het lijden van deze wereld? Hoe zit het nu met Jezus?
In deze cursus wil ik aan de hand van het boek van Tom Wright bespreken: ‘Eenvoudig christelijk’ nadenken over de kern van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit 12 avonden. De eerste 6 avonden vinden plaats op maandagen in het najaar: 22/9; 6/10; 20/10; 3/11; 17/11 en 1/12.
Iedereen die na wil denken over de grondbeginselen van het christelijk geloof, een ieder die het geloofsgesprek zoekt, een ieder die zoekt en worstelt – van harte welkom! Neem voor informatie en opgave contact op met de predikant.

Doopoudercursus
In de afgelopen jaren mochten we in onze gemeente vele kinderen ten doop houden. Bij veel ouders leeft het verlangen om het geloof door te geven. Geloofsopvoeding is echter niet eenvoudig. Het roept vragen op en soms is het verlangen groot om met andere ouders bepaalde vragen te kunnen delen. In het nieuwe seizoen willen we een doopoudercursus aanbieden. Alle doopouders van de afgelopen jaren ontvangen een uitnodiging. De cursus beslaat een periode van 4 jaar. Elk jaar plannen we een viertal avonden, die ook per jaar ‘los’ te volgen zijn. De zondag na de vierde avond sluiten we af met een kind-op-schoot-viering, die natuurlijk voor iedereen toegankelijk is.
De uitnodigingen worden in augustus of september verstuurd. Mocht je interesse hebben, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, wees van harte welkom!

Geen reacties op “Kring, cursussen, vorming en toerusting in seizoen 2014/2015”

Reactieformulier is gesloten