Berichtkenmerk ‘Pasen’

Kinder-/gezinsdienst Palmpasen

Op 13 april houden de jeugddienstcommissie en de kinderdienstcommissie van de Ontmoetingskerk een kinder-/gezinsdienst. De dienst begint om 9.30 uur  (kinderen graag aanwezig om 9.15 uur). Het thema is ‘Hosanna’ en de voorganger is ds. Alexander Veerman. Het is 13 april palmzondag. De kinderen mogen naar de kerk komen met hun zelfgemaakte palmpaasstok. In de kerk wordt een optocht gehouden en in de dienst zal het thema worden uitgespeeld. De voorbereidingen voor het timmerwerk zijn al in volle gang. Wouter Sloof en Olaf Wapsenkamp zullen muzikaal hun steentje bijdragen en een deel van het kleinkinderkoor dat op 21 maart meewerkte aan het lenteconcert […]

Lees verder