Liturgische bloemstukken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

Rond feestdagen worden er liturgische bloemstukken gemaakt die zijn voorzien van een gedicht. Tijdens de betreffende dienst staat dit bloemstuk in de kerk en wordt een uitleg gegeven bij het thema.

Goede Vrijdag 2017

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Een kruis staat iets voor de houten schijven. Dit kruis is omwikkeld met prikkeldraad. In dit draad, kan na het doven van de Paaskaars , een rode roos gestoken worden. Bij het kruis blijft een kleine kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit. Aan de voet van het kruis is een schikking van rode bloemen.

Pasen 2017

Gods kracht.
Breekt door het donker,
van de dood heen.
Licht raakt ons aan.
Kom, sta op.
Deel het leven.
Deel vertrouwen.

God van licht en leven.
In Jezus,
is de dood overwonnen.
In die kracht,
mogen wij staan.

Pasen

Maria
Haar handen willen vasthouden
wat niet vast te houden is
geopende handen
vertellen
over het geheim van leven

God
Uw licht breekt Onstuitbaar door

Archief

Oudere liturgische bloemstukken kun je terugvinden op Facebook.