Catecheses en kringen 2015-2016

Gepubliceerd 27 augustus 2015 door Webmaster in Nieuws

Op deze pagina:

  • Belijdeniscatechese
  • Brunchcatechese (17+ jaar)
  • Kring voor 30/40-ers
  • Kring ‘inspiratie vinden, inspiratie delen’ (voor jonge ouders (van gedoopte of ongedoopte kinderen), jonge stellen, wie net belijdenis heeft gedaan of andere geïnteresseerden)
  • Kring voor senioren

 

Belijdeniscatechese

Graag willen we je hartelijk uitnodigen om mee te doen met de belijdeniscatechese. Het zijn avonden waarop we doorpraten over onze zekerheden en onze vragen, waar we stil staan bij de geloofswoorden uit de traditie: wat betekenen die en hoe kunnen die ons verder helpen op onze weg in het geloof? Ook als je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, of als je nog een keer een opfriscursus wilt doen, ben je van harte welkom!

Overweeg je om het komend seizoen belijdenis te doen? Voel je vrij om met de predikant contact op te nemen om over je voornemen door te praten. Wat is je verlangen? Waar zitten je aarzelingen?

Vorig jaar schreef ds. Alexander Veerman het volgende over belijdenis doen:

Belijden is ‘ja’ zeggen tegen God. De meesten van ons zijn als kind gedoopt. De doop symboliseert dat je kind van God bent. Het is een teken van het verbond tussen God en jou. Je ouders hebben de verantwoordelijkheid voor je geloofsopvoeding genomen door ‘ja’ te zeggen en nu je belijdenis doet, neem je zelf die verantwoordelijkheid. Je staat in relatie tot God en daar getuig je van.

Belijden is persoonlijk, maar vindt ook plaats in de kerkelijke gemeenschap. Geloven gaat om jouw persoonlijke relatie met God. Tegelijkertijd vindt de belijdenis plaats in het midden van de gemeente. Het is een openbare gebeurtenis. Met ons persoonlijk geloof staan we in de lange traditie van de kerk en zijn we met andere gelovigen verbonden. Door het doen van belijdenis word je lid van de kerk, of verandert je lidmaatschap. Van dooplid word je belijdend lid.

De letterlijke betekenis van het Griekse woord voor ‘belijden’ is: hetzelfde zeggen, instemmen met. Met al je eigen accenten staan we in de lange traditie van de kerk. We stemmen in met het Woord van God: Gods liefde geeft ons de ruimte om op adem te komen.

 

Brunchcatechese

Vorig jaar zijn we begonnen met de brunchcatechese. Er waren verschillende groepjes jongeren die graag aan de slag wilden gaan met vragen rond leven en (on)geloof. Studenten en werkende jongeren die geen aansluiting vonden bij de ‘gewone’ catechisatie. Jongeren die al belijdenis hadden gedaan, maar het gevoel hadden na hun belijdenis in een gat te zijn vallen. Jongeren van 17, 18 jaar die zich hadden aangemeld voor de gewone catechisatie.

We besloten om deze verschillende groepen bij elkaar onder te brengen: jongeren vanaf 17 jaar zijn van harte welkom om mee te doen met de brunchcatechese. We komen één keer in de twee weken samen op zondagochtend na de ochtendviering of voorafgaand aan de Time-out. Er is geen verplichting om de kerkdienst te bezoeken, maar het is wel mogelijk. Doordat de ontmoetingen in het weekend zijn gepland, is het voor studenten ook mogelijk om aan te haken.

Misschien ligt de kracht van de brunchcatechese wel in het gemêleerde gezelschap. Er is verschil in leeftijd (van 17 tot in de twintig), in achtergrond (studenten, werkenden, scholieren) en in levensbeschouwing (zoekers, gelovigen, twijfelaars, ongelovigen). Wat alle deelnemers gemeenschappelijk hebben, is het verlangen om hun eigen gedachten te verhelderen, ervaringen uit te wisselen en van anderen te horen hoe zij met situaties omgaan. Geregeld verkeerden de deelnemers in de veronderstelling dat alleen zij met een bepaalde vraag worstelden, maar het bleek steeds een gedeelde ervaring. Dat was en is bemoedigend gebleken.

De opzet van de brunchcatechese is eenvoudig. De thema’s komen uit de groep en een van de deelnemers bereidt de volgende catechese voor. Zelf voegt de predikant ook nog enkele gedachten of vragen toe. De voorbereidende overwegingen en vragen worden van tevoren rondgestuurd en dienen als uitgangspunt voor het gesprek. Een andere deelnemer zorgt voor iets lekkers (vaak high tea-achtig) bij de koffie – een onderdeel dat haast net zo belangrijk is als het inhoudelijke deel…

Zin om mee te doen? Van harte welkom!

 

Kring voor 30/40-ers

Vorig seizoen zijn we gestart met een kring voor 30/40-ers. Een keer per maand kwamen we bij elkaar en zijn we ingegaan op vragen en thema’s die de deelnemers zelf hadden aangedragen. Het was een inspirerende en boeiende kring, met veel ruimte voor uitwisseling. Ook in het komend seizoen gaat deze kring weer van start. Heb je zin om mee te doen? Van harte uitgenodigd! De eerste bijeenkomst is op 1 oktober om 20.00 uur in een van de zalen van de kerk. Vervolgens worden de data via de datumprikker gepland. Geef je even op, ook als je op 1 oktober niet kunt. We nemen je dan mee in de datumprikker.

 

Inspiratie vinden, inspiratie delen

In het afgelopen jaar hebben we meerdere jonge ouders, jongeren en jonge stellen gesproken rond bijzondere gebeurtenissen in hun leven. De achtergronden van deze mensen is vaak heel divers. Sommigen zijn nauw betrokken bij onze Ontmoetingskerk, anderen staan veel meer op afstand. Wat al die ontmoetingen gemeenschappelijk hadden, was dat we op een fundamenteel niveau van hart tot hart met elkaar in gesprek waren. Verschillende gesprekspartners gaven aan graag vaker en met anderen in gesprek te zijn over levensovertuigingen en over wat het leven de moeite waard maakt.

Vandaar deze kring ‘Inspiratie vinden, inspiratie delen’. Het is bedoeld voor jonge ouders (zowel voor de ouders die de keuze hebben gemaakt hun kindje te laten dopen, als voor ouders die hier niet voor hebben gekozen), voor jonge stellen, degenen die onlangs belijdenis hebben gedaan en voor belangstellenden.

We verkennen wat jou inspireert en wat je graag door zou willen geven aan je kinderen of aan mensen om je heen. We komen dit seizoen vier keer bij elkaar. De eerste keer is op 13 oktober om 20.00 uur in een van de zalen van de Ontmoetingskerk.

 

Kring voor senioren

In het komend seizoen zal ds. Alexander Veerman een kring gaan leiden van zes bijeenkomsten op middagen voor senioren. We bespreken thema’s die raken aan ouder worden en aan levenskunst. Wat bijzonder is, is dat deze kring is opgezet in samenwerking met De Vriezenhof en dus ook nadrukkelijk een open karakter heeft. In het volgend Contact volgt meer informatie.

Geen reacties op “Catecheses en kringen 2015-2016”

Reactieformulier is gesloten