Vernieuwde website

Gepubliceerd 15 februari 2014 door Webmaster in Nieuws

Welkom op de vernieuwde website van de Ontmoetingskerk Vriezenveen.

De Ontmoetingskerk te Vriezenveen is een kerkgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) waarin veel mensen actief zijn.

Wij willen graag een open, gastvrije kerk zijn, waarin jong en oud, klein en groot, gelovig en op zoek naar geloof, zich thuis kunnen voelen en gekend kunnen weten. Onze kerk draagt de naam Ontmoetingskerk; die naam is bewust gekozen. Het denken en ervaren van mensen kan heel veelkleurig zijn, een ieder heeft zijn of haar eigen levensverhaal.

We proberen een open ruimte te creëren, waarin het mogelijk is om elkaar en God te ontmoeten. Ont-moet-en wil ook zeggen dat we het ten diepste niet verwachten van dwang, maar van Gods genade die we hebben leren kennen in Jezus Christus. We hopen zo geïnspireerd te worden tot dienst aan God en een kerk te zijn die midden in de maatschappij staat.

We laten ons inspireren door de omgang met het Woord van God. We besteden zorg aan de liturgische vormgeving, we staan open voor nieuwe ontwikkelingen met behoud van het goede dat we hebben ontvangen. Zeker zo belangrijk is ook de geestelijke en materiële zorg voor mensen dichtbij en veraf via pastoraat en (wereld-) diaconaat. We doen dit alles in een stille hoop, dat onze gemeente een wegwijzer kan zijn naar de wereld van Geloof, Hoop en Liefde die ons als geschenk van God ten deel kan vallen.

Deze website geeft een snel overzicht van alle verschillende activiteiten. De groepen hebben een platform om zich te presenteren en te communiceren binnen de gemeente en naar buiten de gemeente. We hopen dat de vernieuwde website gewonnen heeft aan zoekgemak en leesplezier.

De website zal zich in de komende tijd nog verder verbeteren, waarbij we kritisch kijken naar de bestaande teksten en indeling. Als u tips voor ons heeft, of vragen of opmerkingen over de vernieuwing, dan kunt u dat doorgeven bij de webmaster.

Namens de kerkenraad,

Tiemen Toering
Voorzitter

Geen reacties op “Vernieuwde website”

Reactieformulier is gesloten