Organisatie

Ontmoetingskerk

Wie zijn wij?

Wij willen een open, gastvrije kerk zijn waarin jongeren en ouderen, gelovig en/of op zoek naar geloof, zich thuis voelen en gekend weten. We weten dat het denken en ervaren van mensen heel veelkleurig kan zijn en dat een ieder zijn of haar eigen levensverhaal met zich mee draagt. We proberen een open ruimte te vormen, waarin het mogelijk is om elkaar en God te ontmoeten. “Ont-moet-en” wil ook zeggen dat we het ten diepste niet verwachten van dwang, maar van Gods genade die we hebben leren kennen in Jezus Christus. We hopen zo geïnspireerd te worden tot dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld waarin wij leven.

We besteden zorg aan liturgische vormgeving en staan open voor nieuwe ontwikkelingen met behoud van het goede dat we hebben ontvangen. Belangrijk hierbij is de geestelijke en materiële zorg voor mensen dichtbij en veraf via pastoraat en diaconaat. We doen dit alles in een stille hoop dat onze gemeente een wegwijzer kan zijn naar de wereld van Geloof, Hoop en Liefde die we als geschenk van God mogen aanvaarden.