Giften (ANBI en RSIN)

Deze kerk heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft daarvoor van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Giften zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting, voor zover met bewijsstukken kan worden aangetoond dat ze geschonken zijn. Een bijdrage via de collectezak valt hier meestal niet onder, tenzij u door middel van een contante betaling collectebonnen aanschaft. Deze bonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk. De kwitantie (goed bewaren!) is dan het bewijsstuk voor de belastingdienst. Het kost u niets meer en de belasting betaalt uw verhoogde collectegift, die onze kerk hard nodig heeft.

Neem voor meer informatie contact op met de kerkrentmeesters.

ANBI-informatie

 

NB het RSIN iets anders dan het KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Dit is 30258482-5285.