Div. commissies

Commissie Vorming en Toerusting

Deze werkgroep is in 1987 door de kerkenraad ingesteld. De commissie wil door middel van het aanbieden van verschillende vormen van educatie zo breed mogelijk een bewustwording bij gemeenteleden op gang brengen. Deze bewustwording richt zich er op om ten aanzien van het eigen leven en handelen een bijdrage te leveren aan een nieuwe kijk op zaken die ons in kerk en samenleving bezighouden.
Het gaat hierbij om bezinning en beoordeling van onszelf, dat kan leiden tot vernieuwing van ons denken, geloven en gedrag. Hierbij kunnen vragen worden gesteld aan onszelf, elkaar en aan de traditie, met als doel om samen te zoeken naar nieuwe woorden en begrippen die ons vandaag aanspreken en die ons kunnen helpen bij het onder woorden brengen van wat ons heden ten dage bezighoudt. Dit omvat niet alleen woorden, maar onze gehele levenshouding ten opzichte van mens en maatschappij.
De commissie richt zich hierbij niet alleen tot Bijbelstudie of de uitdieping van geloofsvraagstukken binnen de eigen kring. Wij richten ons juist ook op om andere wijzen van geloofsbeleving te onderzoeken en onze zienswijzen daaraan te spiegelen en ook om andersoortige activiteiten aan te bieden. Het is hierbij de bedoeling om zoveel mogelijk gemeenteleden bij onze activiteiten te betrekken. Via ons kerkblad Contact wordt de gemeente op de hoogte gehouden van onderwerpen en data.

 

Kledingbeurs

De kledingbeurs wordt twee keer per jaar gehouden, medio april met zomerkleding en medio oktober met winterkleding. U kunt kleding bij u laten ophalen door te bellen met 0546-567327. U kunt de kleding ook elke vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur zelf brengen in de hal van de kerk.
Wanneer de kleding binnen is wordt het door een enthousiast team uitgezocht en opgehangen zodat het voor u overzichtelijk wordt om te zoeken naar de passende kledingstukken. De deuren voor de verkoop zijn op donderdag- en vrijdagavond geopend van 18.30 tot 21.00 uur. De opbrengst van de beurs wordt gebruikt voor de kerk, zoals bijvoorbeeld een koffiezetapparaat of vloerbedekking in de ontmoetingruimte.

 

Oud-papier actie (OPA)

Eén keer per maand, in principe de tweede zaterdag van de maand, wordt oud papier ingezameld. Er staat een container op het Manitobaplein waar u het oud papier naar toe kunt brengen. De data kunt u vinden in ons kerkblad Contact en in de agenda op de website. De maandelijkse opbrengsten worden ook in Contact vermeld, evenals de namen van hen die ‘aan de beurt’ zijn.