Jeugd

Jeugdcentrale

Het doel van de jeugdcentrale is om de krachten van alle jeugdcommissies te bundelen en zo met alle jeugd- en jongerenwerkers binnen de kerk activiteiten op elkaar af te stemmen en samen te werken. Het is de bedoeling dat elke commissie in de Jeugdcentrale is vertegenwoordigd door 1 (vaste) persoon. Dit komt de continuïteit van projecten en effectiviteit van vergaderen ten goede.

De jeugdouderling en jeugddiaken hebben de taken onderling verdeeld. De taken kunnen per seizoen wisselen, maar richten zich op de clubs, 12+ en15+ groep, de jeugdcentrale, jeugddienstcommissie, catechese, kindernevendienst en jeugdkerk.

Organogram Jeugdcentrale

Clubs

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd worden er wekelijks clubbijeenkomsten georganiseerd. We hebben een club voor:

    • Groep 3/4: dinsdag 18.00-19.15u
    • Groep 5/6: maandag 18.30-19.45u
    • Groep 7/8: woensdag 18.30-19.45u

Tijdens een clubmiddag of avond wordt er een Bijbelverhaal gelezen, geknutseld en gespeeld. Ook worden dikwijls andere leuke activiteiten voor de clubkinderen georganiseerd zoals bijv. een Sinterklaasviering, Kerstlunch of een discoavond. En niet te vergeten gaan we aan het eind van het seizoen altijd met z’n allen op kamp!

12+ groep

Eén vrijdagavond per maand is het van 19.30 tot 21.30 uur dolle pret in het Geveltje. Hier zijn alle 12-, 13- en 14-jarigen van harte welkom. We hebben gemiddeld 20 jongeren over de vloer in een mix van jongens en meiden. Aan het begin van elk nieuw clubjaar mogen de jongeren zelf stemmen wat ze graag willen doen in de 7 bijeenkomsten. Favoriet zijn o.a. Douanespel op het Oude Kerkhof, lekker uit eten, bowlen en de clubafsluiting de dropping. Houd het Contact en Facebook in de gaten!

15+ groep

Voor de jeugd vanaf 15 jaar worden er bij voldoende animo activiteiten georganiseerd. Hierbij valt te denken aan het openstellen van het geveltje om lekker te chillen, een uitstapje naar een (christelijk) concert of the Passion, auto’s wassen voor een zelf gekozen jeugddiaconieproject, etc. Houd het Contact en de Facebookpagina in de gaten!

Peptalk

Een groep jongeren heeft zelf nieuwe bijeenkomsten bedacht en uitgewerkt: Peptalk. Peptalk is een activiteit waarbij jongeren van 12-15 jaar elke maand (bij succes vaker) op zondagavond samenkomen. We staan stil bij een aansprekend thema over geloof, kerk of God. Ook is er tijd voor gezelligheid en om elkaar te leren kennen. Je mag ook je vrienden meenemen, ook als ze geen lid zijn van onze gemeente.

Jeugddiensten

De jeugddiensten hebben vanaf 2015 een andere vorm: Time-out! Deze diensten zijn niet meer alleen voor jeugd, maar voor iedereen die zich hier thuisvoelt. Er wordt een alledaags thema behandeld en er is een band die de muziek begeleidt.

Daarnaast zijn er meerdere keren per jaar jongeren-zangdiensten.

Catechese

Er wordt door gemeenteleden, in de kerk of thuis, catechese gegeven aan de jeugd van 12 tot 17 jaar. De groep 17+ en de belijdenisgroep krijgt catechese van de predikant. Voor informatie kunt u contact opnemen via het catechese-adres op de pagina ‘Contact’ of met een jeugdouderling. Voor belijdeniscatechese kun je contact opnemen met de predikant.

Kindernevendienst en jeugdkerk

In de kindernevendienst vertellen wij de Bijbelse verhalen aan kinderen van de basisschool. Een leuke en belangrijke taak: de jeugd heeft de toekomst.

Elke week in de ochtenddienst is er kindernevendienst, tenzij het anders wordt aangegeven. Alle groepen zijn wekelijks aan de beurt en op de nieuwsbrief staat vermeld welke groepen bij elkaar horen. De kindernevendienstcommissie verzorgt elk jaar een Adventsproject en vaak ook een 40-dagentijdproject als voorbereiding op het Kerst- en Paasfeest. Ook aan Palmpasen wordt aandacht besteed en jaarlijks wordt een kinderdienst voorbereid.

De 1e zondag van de maand is er jeugdkerk voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Kidstime

De kindernevendienst duurt op de eerste zondag van de maand veel langer dan op andere zondagen, waardoor er meer tijd is voor verhalen, zingen, spelletjes, knutselen en gezelligheid! We beginnen in de kerkzaal, maar zullen dan al snel naar onze eigen ruimte gaan. Je ouders zie je na de dienst weer in de Ontmoetingsruimte. Kom je ook elke maand? Schrijf het alvast op de kalender! De lange kindernevendienst loopt van oktober t/m juli. Als er Heilig Avondmaal is, ben je daarvoor uitgenodigd en is er geen lange kindernevendienst. Op Nieuwjaarsdag is er ook geen (lange) kindernevendienst.

Kinderoppasdienst

De kinderoppasdienst is elke zondag aanwezig met 2 volwassenen en 1 jongere om op de kinderen van 0 tot 4 jaar te passen. Als u / jij hier aan mee wilt werken, geef je dan op per mail.

We proberen de oppasruimte steeds een beetje aan te passen, met nieuw speelgoed en een andere aankleding van de ruimte, zoals posters. Als je iets hebt wat leuk is voor de kinderoppas; geef het gerust door. Liever niet zonder overleg er neerzetten.