Pastoraat

Op deze pagina vindt u hoe wij ons pastoraat hebben georganiseerd.

Contactpersonen

De contactpersonen zijn sinds 1960 niet meer weg te denken bij het kerkenwerk. De contactpersonen maken deel uit van het sectieteam. De Ontmoetingskerk telt negen secties met een sectieteam. Een sectieteam bestaat uit een ouderling, een diaken en enkele contactpersonen.

Evenals de ouderlingen en diakenen vervullen contactpersonen een belangrijke rol in ‘het omzien naar elkaar’ binnen onze Ontmoetingskerk. Gelijktijdig met de bevestiging van ouderlingen en diakenen worden ook de contactpersonen aan de gemeente voorgesteld. Het sectieteam komt regelmatig bij elkaar om gegevens uit te wisselen. Het sectieteam bespreekt met elkaar hoe de taken binnen het team het beste kunnen worden verdeeld.

Naast sectieteambijeenkomsten zijn er nog bijeenkomsten voor alleen contactpersonen en bijeenkomsten samen met kerkenraadsleden. Op deze bijeenkomsten worden allerlei zaken besproken met betrekking tot het reilen en zeilen binnen onze gemeente.

Sectieouderling/sectieteams

Onze gemeente is ingedeeld in negen secties (vroeger: wijken). Iedere sectie heeft een sectieteam dat gezamenlijk zorg draagt voor het bezoekwerk in een sectie. Dit team bestaat uit: een ouderling, een diaken en twee of drie contactpersonen.

Huisbezoek/sectiecontactavonden

De predikant en/of ouderling dragen zorg voor het pastoraat en de diakenen voor de diaconale zorg. De sociale zorg wordt vormgegeven door de contactpersonen. Speciale aandacht is er voor gemeenteleden in bijzondere omstandigheden. Alle leden van de secties zijn van harte welkom op de sectiecontactavonden die we eenmaal per jaar organiseren.

Ziekenbezoek

Meeleven met elkaar is een wezenlijk onderdeel van het kerkelijk leven. Juist als je kwetsbaar bent heb je elkaar nodig. Jezus ging ons daarin voor. Speciaal daarvoor aangewezen zijn de predikant en leden van het sectieteam. Bent u ziek, wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Geef het door aan de predikant, de sectieouderling en de scriba. Zo stelt u de gemeente in staat mee te leven.