Our Staff

Predikant

Ds. A.L. Veerman

We hebben een beroep uitgebracht op Ds. A.L. Veerman uit ’t Harde, die het beroep heeft aangenomen. De gemeente is dankbaar en blij over de komst van Ds. Veerman per medio februari 2014.

Koster

Jenet Huitema

Het beheer van de zalen in de kerk is ook in handen van koster Jenet Huitema. Wilt u voor samenkomsten, vergaderingen of iets dergelijks een zaal reserveren, al dan niet met koffie, dan dient u dit minimaal één week van te voren bij de koster aanvragen.

Waarnemend koster: Jenny Sanders-ten Brinke

Kerkelijk bureau

Hilly Gerritsen-Alberts

Alle wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing binnen én buiten Vriezenveen dienen gemeld te worden bij het kerkelijk bureau. Als u gaat verhuizen, wordt u automatisch overgeschreven naar de nieuwe gemeente. Indien u bij de Ontmoetingskerk wilt blijven, dient u dit met de kerkenraad van onze gemeente en van de nieuwe gemeente te bespreken. Wilt u het studieadres van uw kind doorgeven aan het bureau, als hij/zij elders studeert en wel bij onze gemeente wil blijven horen?

Scriba

Henk Schipper

De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Hij of zij zorgt voor de secretariële ondersteuning van het werk, zoals voorbereiden en verslaan van de vergaderingen. Ook het voeren van de correspondentie en het beheer van het archief behoren tot het takenpakket.