Wie, wat, waar?

Bij wie moet u zijn om bepaalde zaken te regelen? U vindt het op deze pagina. De bijbehorende (e-mail)adressen vindt u op de Contactpagina.

 

Predikant

Zie: Even voorstellen. Voor adresgegevens, zie Contact.

 

Koster

Het beheer van de zalen in de kerk is in handen van koster Jenet Huitema. Wilt u voor samenkomsten, vergaderingen of iets dergelijks een zaal reserveren, al dan niet met koffie, dan dient u dit minimaal één week van te voren bij de koster aan te vragen. Jeannette Luisman is bij afwezigheid van Jenet waarnemend koster.

 

Om te onthouden

Attestaties
Aanvragen bij predikant en Kerkelijk Bureau

Geboorte
Doorgeven aan predikant of sectieouderling en Kerkelijk Bureau

Huwelijksbevestiging
In overleg met predikant en beschikbaarheid gebouw afstemmen met de koster, doorgeven aan Kerkelijk Bureau

Huwelijksjubileum
Doorgeven aan predikant of sectieouderling

Mutaties, o.a. verhuizing
Doorgeven aan predikant en/of sectieouderling en Kerkelijk Bureau

Overlijden
Doorgeven aan predikant of sectieouderling en Kerkelijk Bureau

Voorbede
Doorgeven aan predikant of sectieouderling of vermelden in voorbedenboek achter in de kerk

Ziekenhuisopname
Doorgeven aan predikant of sectieouderling

 

Vertrouwenspersonen

Binnen onze kerk is de functie van vertrouwenspersoon ingesteld. Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is in een kerkelijke organisatie niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd bij een kerkenraadslid melden.
Wanneer u klachten heeft, vallend onder grensoverschrijdend gedrag, waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot een kerkenraadslid of predikant, dan kunt u (schriftelijk) contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen; mevr. Toering of mevr. Leeflang. Zij zijn bereikbaar via de Contactpagina van de Ontmoetingskerk. Adresgegevens en telefoonnummer treft u aan in de ‘Wegwijzer’.

In dit bericht stellen zij zich voor.

Lees hier het reglement Vertrouwenspersonen.

 

Nieuwsbrief

Alle mededelingen worden elke zondag op de nieuwsbrief vermeld, deze wordt voorafgaand aan de dienst uitgereikt door een ouderling. De kerkradio-luisteraars ontvangen een exemplaar thuis. Berichten voor de nieuwsbrief kunt u uiterlijk donderdag 18.00 uur, insturen per e-mail.

Website

Berichten voor de website kunt u indienen bij de webmaster. Ook als u als groep binnen de kerk een eigen pagina wilt beheren, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de webmaster.

Contact

Via ons kerkblad Contact wordt de gemeente geïnformeerd over het reilen en zeilen van het werk binnen de gemeente. De vaste rubrieken zijn: preekbeurten, kindernevendienst, kinderoppasdienst, bestemming collecten, jarigen en agenda. Daarnaast wordt de gemeente via Contact geïnformeerd over de activiteiten van de diverse commissies en werkgroepen. Achterin het kerkblad vindt u het Jeugdcontact met allerlei zaken voor en door de jeugd. De uiterste kopij-inleverdata staan vermeld in de laatste uitgave.

 

Verhuur kerkzaal en ontmoetingsruimte

De tarieven voor de huur van de kerkzaal, ontmoetingsruimte en andere ruimtes liggen ter inzage bij de koster. Ook voor het reserveren van een zaal voor uw receptie of feestje kunt u bij haar terecht.

 

Kerkelijk bureau

Alle wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing binnen én buiten Vriezenveen dienen gemeld te worden bij het kerkelijk bureau. Als u gaat verhuizen, wordt u automatisch overgeschreven naar de nieuwe gemeente. Indien u bij de Ontmoetingskerk wilt blijven, dient u dit met de kerkenraad van onze gemeente en van de nieuwe gemeente te bespreken. Wilt u het studieadres van uw kind doorgeven aan het bureau, als hij/zij elders studeert en wel bij onze gemeente wil blijven horen?

Gastleden

Het Landelijk Registratie Systeem van de Protestantse Kerk in Nederland (LRP) kent enkele nieuwe categorieën van lidmaatschap/verbondenheid.

Gastlid
Mensen die lid zijn van een kerk waarmee de PKN een relatie heeft, maar die niet onder de PKN valt, kunnen gastlid worden.

Meegeregistreerde
Als er één of meerdere gezinsleden zijn die lid zijn van onze gemeente, en er ook gezinsleden zijn die dat niet zijn, kunnen in die situatie desbetreffende gezinsleden, met hun instemming, opgenomen worden als meegeregistreerde.

Blijkgever van verbondenheid
Hierbij valt te denken aan mensen die zich verbonden weten met de gemeente, zonder direct lid te worden (bijv.: campinggasten).