Programma Vorming & Toerusting ’14-’15

Gepubliceerd 6 september 2014 door Webmaster in Vorming & Toerusting

Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar spiritualiteit…
Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar de zin van het leven…
Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar verdieping en inzicht…
Men zegt dat veel mensen dat niet meer in kerkdiensten vinden…

De commissie Vorming en Toerusting van de Ontmoetingskerk probeert vorm te geven aan de veelkleurigheid binnen de kerk en wil graag dat mensen van binnen en buiten de kerk elkaar ontmoeten om samen in gesprek te gaan. Over de dingen die ons raken, die ons bezielen, die ons in beweging zetten. Over wat we geloven, wat we verwachten, wat ons van binnen verwarmt.

Bij V&T kan iedereen aanschuiven. We ontmoeten er bekenden, maar graag ook nog-niet-bekenden. Er zijn geen drempels, geen leeftijdsgrenzen, geen toelatingseisen. Iedereen is van harte welkom.
Het afgelopen seizoen hebben we ons mogen verheugen in een groeiende belangstelling. We rekenen ook nu weer op een goede opkomst. Er staan voor het komende seizoen 2014-2015 weer boeiende avonden op het programma. Kom jij ook?

De meeste avonden beginnen, tenzij anders staat aangegeven, om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor je klaar.

Voor februari/maart 2015 staat er een boekbespreking gepland. Wil je hieraan meedoen, geef je naam dan even door aan één van de commissieleden. Graag vóór 6 november 2014. Je krijgt dan bovendien extra informatie over de aanschaf van het boek en de verdere opzet van de avonden.

Commissie Vorming en Toerusting,

Wietske Dijken, Wim de Lange en Jan Wolting | E-mail


Programma

Een veilige kerk – Esther Veerman

Dinsdag 7 oktober 2014. 20.00 uur

Als een kindje geboren wordt en door de ouders de kerk ingedragen wordt om te worden gedoopt, hopen en verlangen we samen met de ouders en als gemeente van Christus, dat het kindje zal opgroeien in liefde en geborgenheid. Voor een aantal kinderen wordt dit in de loop van het leven helemaal waar, maar voor andere kinderen is het helaas anders. Vaak in het verborgene spelen zich verdrietige, angstige gebeurtenissen af, die tot ver in de volwassenheid sporen na kunnen laten. Sporen van angst, diepe eenzaamheid, stil verdriet. Als we een avond samen nadenken over een veilige kerk, zal ik schetsen wat het betekent om een onveilige jeugd te hebben gehad, wat de gevolgen ervan zijn, maar ook, proberen samen na te denken over de gevolgen voor het geloof. Vanuit die verkenning kunnen we misschien samen in gesprek gaan over hoe we elkaar kunnen steunen, bijstaan en helpen om de gemeente van Christus een werkelijk veilige plaats te laten zijn, voor iedereen. Je bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te maken.


Filmbespreking

Dinsdag 4 november 2014. 19.30 uur

Een avond met een spirituele zoektocht naar de zin van het leven.
Aan de hand van een verhaal van de Canadese schrijver Yann Martel uit 2001
Pi groeit op in India in de dierentuin van zijn ouders. Ze besluiten naar Canada te verhuizen en nemen de dieren mee. Het schip vergaat en Pi belandt in een reddingssloep, samen met een Bengaalse tijger. Pi zoekt naar de zin van het leven.

Een gesprek tussen Pi en de schrijver:
Pi: Geloof is een huis met veel ruimtes.
Schrijver: Maar geen ruimte voor twijfel?
Pi: O, genoeg ruimte. Op elke verdieping. Twijfel is nuttig, het houdt geloof
in leven. Want je kent de kracht van je geloof niet totdat het wordt getest.

Voor meer informatie: zie “Contact” van augustus 2014


Lezing over het boek “Knielen op een bed violen” door Sam Janse

In samenwerking met V & T van de Hervormde Gemeente
Maandag 24 november 2014. 20.00 uur in CCK2

Ds. Sam Janse is van huis uit bekend met de geestelijke en theologische achtergronden van het boek. Op een beslissend punt in zijn volwassen bestaan heeft Hans Sievez een diep-religieuze ervaring; hij is ervan overtuigd voor een kort moment in direct contact met God te hebben gestaan. In de daarop volgende zoektocht naar zingeving en het eeuwige leven verliest hij het zicht op de werkelijkheid en het contact met zijn omgeving. Zijn huwelijk en de relatie met zijn twee zoons komen onder grote druk te staan. Knielen op een bed violen, bekroond met de AKO Literatuurprijs 2005, behoort tot de grootste literaire sensaties van de afgelopen jaren.


Alexander Veerman: “Omgaan met verdriet”

In samenwerking met V & T van de Hervormde Gemeente.
Dinsdag 13 januari 2015. 20.00 uur Ontmoetingskerk

Het is een ongemakkelijke stilte. ‘Hoe gaat het?’ vraag ik. De man kijkt me aan. In zijn ogen wellen tranen op. Hij bijt op zijn lip. ‘Het gaat wel. Ik probeer sterk te zijn. Maar soms vraag ik me af of er wel iemand is die me begrijpt.’

Hoe moet je omgaan met verdriet? Als we te maken krijgen met lijden in ons leven betreden we een onbekend landschap. Hoe vind je een weg in rouw? Hoe moet je betekenis hervinden als je te maken hebt met verlies van mogelijkheden? Wat kun je zeggen als je ziet dat de ander worstelt met het lijden in haar of zijn leven?
Veel mensen die worstelen met verdriet ervaren vaak eenzaamheid. Door schaamte, verlegenheid of onbegrip is het lastig om stil te staan bij wat er van binnen leeft. Terwijl de vragen naar het waarom van het lijden, het verlangen naar troost en het zoeken naar een weg door het verdriet en de pijn heen, zo groot aanwezig kunnen zijn.
In deze inleiding ga ik in op het verdriet zelf, de vraag naar het waarom van het lijden en wat een heilzame manier van troosten kan zijn.


Boekbespreking: “God is niet te vangen” van Jan Offringa.

Vier maandagavonden in februari/maart. 20.00 uur Ontmoetingskerk

KERKGANGERS VERLIEZEN HUN DOGMA’S, MAAR NIET HUN GELOOF

Veertien kerkgangers uit Kesteren en omgeving bespreken in “God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof “ hun geloof met hun voorganger. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. In dit boek laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam.
Predikant Jan Offringa was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. Ze snijden actuele kwesties aan die spelen in kerk en samenleving. Zowel naar vorm als naar inhoud zijn het onorthodoxe gesprekken die zich uitstekend lenen voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Op heldere wijze brengt dit boek in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

Ds. Harry Mondeel (Almelo) leidt een gespreksgroep over het pas verschenen boek “God is niet te vangen” van Jan Offringa.

  • 16 februari: eerste gespreksavond, o.l.v. ds. Mondeel
  • 23 februari: tweede gespreksavond, o.l.v. ds. Mondeel
  • 9 maart: derde “open” avond met ds. Mondeel en Jan Offringa
  • 16 maart: vierde avond, o.l.v. ds. Mondeel. Afsluiting/terugblik: “Wat doet het ons?”

Stiltewandeling met vesper

Zondagmiddag 29 maart 2015 (palmpasen)
In samenwerking met V & T van de Hervormde Gemeente.

Stiltewandeling met als afsluiting een vesper. Nadere informatie o.a. over tijd en plaats komt te zijner tijd.

Geen reacties op “Programma Vorming & Toerusting ’14-’15”

Reactieformulier is gesloten