Programma Vorming & Toerusting 2016-2017

Gepubliceerd 26 augustus 2016 door Webmaster in Vorming & Toerusting

Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar spiritualiteit…
Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar de zin van het leven…
Men zegt dat veel mensen op zoek zijn naar verdieping en inzicht…
Men zegt dat veel mensen dat niet meer in kerkdiensten vinden…

De commissie Vorming en Toerusting van de Ontmoetingskerk probeert vorm te geven aan de veelkleurigheid binnen de kerk en wil graag dat mensen van binnen en buiten de kerk elkaar ontmoeten om samen in gesprek te gaan. Over de dingen die ons raken, die ons bezielen, die ons in beweging zetten. Over wat we geloven, wat we verwachten, wat ons van binnen verwarmt.

Bij V&T kan iedereen aanschuiven. We ontmoeten er bekenden, maar graag ook nog-niet-bekenden. Er zijn geen drempels, geen leeftijdsgrenzen, geen toelatingseisen. Iedereen is van harte welkom.
Het afgelopen seizoen hebben we ons mogen verheugen in een groeiende belangstelling. We rekenen ook nu weer op een goede opkomst. Er staan voor het komende seizoen 2016-2017 weer boeiende avonden op het programma.
Kom jij ook?

De meeste avonden, tenzij anders staat aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor je klaar.

Voor februari/maart 2017 staat er een boekbespreking gepland. (zie programma). Wil je hieraan meedoen, geef je naam dan even door aan één van de commissieleden.
Graag vóór 10 januari 2017
Je krijgt dan bovendien extra informatie over de aanschaf van het boek en de verdere opzet
van de avonden.

Commissie Vorming en Toerusting,

Wietske Dijken
Ida Faber
Wim de Lange

(Voor adressen en telefoonnummers, zie de Wegwijzer. Mailen kan vanaf de pagina ‘Contact’.)

 


 

Dinsdag 11 oktober 2016, 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

Ralph Scheurwater: Het joodse karakter van de evangeliën

VT-Joods

Hoe hebben de evangelisten hun verhalen geschreven en wat hebben zij er mee bedoeld? Dat is een belangrijke vraag waar de uitleg van de evangeliën zich mee bezig moet houden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een aantal aspecten van het joodse karakter van de evangeliën uiteengezet, te weten het taalgebruik van de evangelisten, het joodse leven in de evangelieverhalen en het midrasj-karakter van de evangeliën (de manier waarop je een Bijbels vers moet interpreteren).

Ralph Scheurwater woont in Den Ham. Hij is docent bijbelwetenschappen aan de HBO opleiding Theologie en levensbeschouwing Windesheim te Zwolle en leraar godsdienst aan het Noordik Almelo.

 


 

Maandag 14 november 2016, 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

Tine en Jan Visser: “Met de fiets op pelgrimstocht naar Rome”

Wat bezielt tegenwoordig iemand om op eigen kracht een pelgrimstocht te maken naar Rome?
Wat beweegt iemand om maanden van voorbereiding te steken in zijn, haar of hun tocht?

VT-RomeIn 2003 kon ik een punt zetten achter mijn onderwijsbaan bij Het Noordik in Vroomshoop. Een jaar later kon ook mijn vrouw als kraamverzorgster stoppen. Dit bood ons de gelegenheid om meerdere keren langere periodes van huis te zijn. Onze grootste wens was om langere fietsvakanties te maken. In 2014 hebben we een fietstocht naar Rome gemaakt

Het is bekend dat al sinds de Romeinen mensen vanuit onze streken heen en weer reisden naar Rome. Vandaar dat, waar je ook komt in Europa, iedereen wel gebruik maakt van het gezegde Omnes viae Romam perducunt: alle wegen leiden naar Rome.

 


 

Dinsdag 29 november 2016, 20.00 uur in CCK2 (in samenwerking met V & T van de Ned. Hervormde Gemeente)

Ds. Hans van Ark: “Protestant zijn, wat is dat in het dagelijks leven?”

VT-DsHansHet protestantisme wordt wel vergeleken met het Calvinisme: stevig in de leer, zuinig en zakelijk. Althans, dat was zo. In deze tijd lijkt het wel, of we vergeten zijn wat geloven in het dagelijks leven betekent. Geloven op zondag gaat wel, maar hoe geef je dat nu anno 2016 handen en voeten in de dagelijks praktijk. Kun je geloven ook praktisch maken en kun je je geloof delen in het dagelijks leven?

Ds. Hans van Ark, missionair predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, geeft leiding aan het missionaire programma van de kerk. (Missionair gemeentezijn klinkt heel ingewikkeld, maar het betekent niets meer dan “gezonden zijn”, “kerk naar buiten zijn”. Het gaat daarbij niet om (nog meer) activiteiten, maar om een houding). Hij trekt nu door Nederland met een programma: geloven is je leven delen.

Er is ook veel aandacht voor de groep twintigers en dertigers in de kerk, hoe komt het dat we de aansluiting met hen dreigen kwijt te raken? Een actieve avond, waarin je op het spoor komt van hoe je je geloof kunt delen met anderen.
Ook jonge mensen van harte uitgenodigd!

 


 

Dinsdag 10 januari 2017, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk

Film met nabespreking

Katelijne groeit eind jaren tachtig op in een boerengezin in Zeeland. Een strenggelovig boerengezin, waar weinig ruimte is voor zelfontplooiing. Als enig meisje heeft ze het lastig tussen haar zes broers. Waar haar broers mogen werken op de boerderij en lekker buiten kunnen ravotten, wordt van Katelijne verwacht dat ze zich als een echt kuis meisje gedraagt. Haar grote fantasie is haar enige vrijheid en geeft haar de moed zich subtiel te ontworstelen uit het strenggelovige milieu. Ze laat haar verbeelding de vrije loop door zich over te geven aan Bijbelse verhalen, roddels en zelfs sprookjes, hoewel ze die eigenlijk niet mag lezen. Tijdens de bruiloft van haar broer neemt ze op een verrassende manier afscheid van haar jeugd. Duur film: 94 minuten.

Meer info in Contact.

 


 

Dinsdag 14 februari 2017, 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
In samenwerking met V&T van de Ned. Hervormde Gemeente

“Kijken in de spiegel van een vluchteling”
Een thema-avond over vluchtelingen en asielzoekers en de zorgen en problemen daaromheen.

VT-VluchtelingenwerkIn 2016 is in de gemeente Twenterand het Steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand opgericht om het werk van Vluchtelingenwerk Twenterand te ondersteunen.
Op deze avond over ‘Vriezenveen en Vluchtelingen’ zal de voorzitter van dit steunfonds, dhr. Cor Boes, een en ander vertellen over de activiteiten van Vluchtelingenwerk Twenterand.  Ook zal iemand van het azielzoekerscentrum Almelo uitleggen wat daar zoal gedaan wordt voor vluchtelingen en hoe er gewerkt wordt met hen. Daarnaast is het de bedoeling dat er ook zelf een vluchteling aan het woord komt die enige ervaringen met u zal delen.

 


 

Maandagen 27 februari, 6 maart en 20 maart, 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

Boekbespreking: “Vreemd en bizar”, Lastige Bijbelverhalen
van Ds. Piet Schelling

VT-BoekGeweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die inhumaan zijn – het staat allemaal in de Bijbel. In dit boek zoekt de auteur antwoord op de vraag of deze bizarre verhalen betekenis hebben in onze tijd.
‘Daar kan ik niets mee!’, hoor je mensen wel eens zeggen, als zij een vreemd of bizar verhaal in de Bijbel lezen. Teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, onze rechtsorde, onze humaniteit. We weten er geen raad mee, zeker niet als God daarin een rol speelt.
Moeten we zulke teksten negeren, doodzwijgen? Of zoeken we naar een uitleg waar we in onze tijd wél mee uit de voeten kunnen?
Dat laatste doet Piet Schelling in dit boek. Hij bestudeert een aantal van zulke buitenissige teksten. Daarbij strijkt hij de ruwe teksten niet glad, maar probeert ze nauwkeurig te lezen en de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Een spannende leesoefening die verrassende en bruikbare inzichten biedt.
Een verrassend boek om te lezen en samen te bespreken.

 


 

Zondagmiddag 2 april 2017, in samenwerking met V & T van de Ned. Hervormde Gemeente

Bezoek aan woongemeenschap “De Wonne” in Enschede

VT-WonneMidden in de stad Enschede ligt aan de Noorderhagen, De Wonne. Vroeger heette dat ‘het klooster’, of het Larinks-Sticht. Momenteel is het nóg ‘n soort klooster, maar dan een klooster, ‘waar een straat doorheen loopt’.
Wat ons aanspreekt is het samenlevingsideaal van de eerste Christenen. De Bijbel zegt van hen, dat ‘zij trouw waren aan het gemeenschappelijke leven, het eten met elkaar deelden, samen regelmatig baden; dat zij eensgezind waren en alles gemeenschappelijk bezaten; dat ieder kreeg naar behoefte en dat zij in blijdschap en eenvoud God loofden’. (Handelingen 2:4)
Daarnaast is voor velen van ons de gelovige levensinstelling van Franciscus van Assisi van inspirerend belang. Hij legde een klemtoon op eenvoud, soberheid, broederschap, gelijkwaardigheid, vreedzaamheid e.d. en dat vanuit de overtuiging van Gods leiding voor/over alle mensen.
Concreet houdt dit in: milieuvriendelijkheid, kritisch omgaan met onze welvaart en luxe, hergebruik van goederen, kleinschaligheid, aandacht voor het innerlijke o.a. door meditatie.
In een roerige maatschappij hopen wij iets van die idealen te verwezenlijken.

Nadere informatie komt te zijner tijd.

Geen reacties op “Programma Vorming & Toerusting 2016-2017”

Reactieformulier is gesloten