Vorming en Toerusting 9 maart

Gepubliceerd 24 februari 2015 door Webmaster in Vorming & Toerusting

Op maandagavond 9 maart geeft ds. Jan Offringa, auteur van “God is niet te vangen” – Kerkgangers verliezen hun dogma’s, maar niet hun geloof, een inleiding over zijn boek. Ook zal hij ingaan op vragen en opmerkingen die tot nu toe naar voren zijn gekomen uit de gespreksavonden met ds. Mondeel.

Veertien kerkgangers uit Kesteren en omgeving bespreken in “God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof” hun geloof met hun voorganger. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. In dit boek laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terug kwam.

Predikant Jan Offringa was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. Ze snijden actuele kwesties aan die spelen in kerk en samenleving. Zowel naar vorm als naar inhoud zijn het onorthodoxe gesprekken die zich uitstekend lenen voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Op heldere wijze brengt dit boek in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

U bent allen van harte uitgenodigd op maandag 9 maart, 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Geen reacties op “Vorming en Toerusting 9 maart”

Reactieformulier is gesloten