Sinds 1986 is er een cantorij in onze kerk. De cantorij verleent meerdere keren per jaar haar medewerking aan de erediensten. Dit ter ondersteuning van de gemeentezang en bij het instuderen van nieuwe liederen. De cantorij bestaat uit ongeveer 25 leden en staat onder leiding van Gonny Nijmeijer. Repetities zijn op woensdagavond van 19.00-20.00 uur in de kerk.

 

Wat doet de cantorij?
  • De cantorij heeft een ondersteunende rol bij het zingen en aanleren van nieuwe liederen.
  • De cantorij levert op andere momenten een bijdrage aan de liturgie, bijvoorbeeld tijdens de gebeden of tijdens de viering van het avondmaal.
  • Ook worden psalmen en gezangen, vaak in wisselzang met de gemeente, gezongen.
  • De liederen worden zowel √©√©nstemmig als meerstemmig, a capella of met orgel of pianobegeleiding gezongen.
  • De cantorij werkt in het winterseizoen een zestal keren mee aan de diensten in onze kerk.
  • Buiten onze kerk werkt de cantorij mee aan de diensten van: Het Meulenbelt, De Weemelanden, Eugeria, Het Borsthuis en ziekenhuis Twenteborg.
Vaardigheden

Gepubliceerd op

8 september 2017