Gesprekgroep: Geloven in het dagelijkse leven

Dit seizoen start er een gespreksgroep over vragen rond geloven in het dagelijkse leven. De eerste drie avonden staan gepland in 2017. Op de eerste avond gaat het over vergeving en verzoening, in aansluiting op de viering van 1 oktober. Op de tweede avond staan we stil bij de vraag hoe je vorm kunt geven aan je persoonlijke relatie met God. Op de derde avond gaan we in op de relatie tussen geloven en werk / dagelijkse bezigheden.

Geef je even op bij de predikant. De gespreksgroep gaat van start vanaf 6 deelnemers.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *