Jeugdpastoraat

,

In de Ontmoetingskerk zijn naast de predikant ook ouderlingen en contactpersonen actief om handen en voeten te geven aan het onderlinge omzien. Daarnaast hebben we in de Ontmoetingskerk jeugdouderlingen die speciaal aandacht hebben voor kinderen en jongeren. Zij proberen mee te leven met hun wel en wee. We zouden het op prijs stellen wanneer jullie willen doorgeven wanneer er positieve of negatieve gebeurtenissen zijn waar een beetje extra zorg van belang kan zijn.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 augustus 2017