Kerk op schoot

,
Dominee beer

In 2015 zijn we begonnen met kerk-op-schootvieringen in de Ontmoetingskerk. Deze vieringen vinden enkele malen per jaar plaats in de middag om 15.00 uur. Het is een viering die speciaal bedoeld is voor peuters en kleuters. Het duurt ongeveer een half uur en aansluitend is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.

Dominee beer

Dominee beer

Verschillende kerken zijn inmiddels al vertrouwd met deze vieringen en de ervarin-gen zijn erg positief. We richten ons natuurlijk niet alleen op de ‘eigen’ peuters en kleuters. Iedereen die mee wil doen, is van harte welkom! Misschien is het ook een tip voor grootouders die de kleinkinderen een zondag over de vloer hebben. Via Contact en de sociale media worden de data van de kerk-op-schootvieringen bekend gemaakt.

Meer informatie over deze vieringen is te vinden op www.kerkopschoot.nl

De vieringen zijn ontstaan in Oisterwijk. De initiatiefneemsters zeggen hierover: “We zijn gestart met deze bijzondere vieringen, om voor de allerjongsten in de gemeente meer te bieden dan alleen de crèche. Met succes, want na de eerste viering met drie kinderen is de opkomst van een gemiddelde dienst verviervoudigd. Een Bijbel-verhaal wordt uitgesplitst in onderdelen, die worden geconcretiseerd aan de hand van een zelfgemaakt lied op een bekende melodie. Bij elk onderdeel wordt ook een ‘belevingselement’ toegevoegd; iets om te zien, te doen, te voelen. Op deze manier gaat het verhaal voor kinderen leven en kunnen ze echt deelnemen aan de viering. Van veel ouders horen we dat kerk-op-schoot-liedjes thuis nog regelmatig gezongen worden en dat kinderen, hoe jong ook, nog volop kunnen vertellen wat er in de dienst gehoord en beleefd is.”

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 augustus 2017