Kinderen aan het avondmaal

In de Ontmoetingskerk zijn alle kinderen van harte welkom aan het Avondmaal. In november worden alle kinderen tussen 6 en 8 jaar uitgenodigd voor een korte catechese over het Avondmaal. Ook wordt dan een werkboekje en informatie voor de ouders uitgedeeld.

Om thuis door te lezen

De diakenen hebben een brood in reepjes gesneden. Iedereen die meedoet krijgt een stukje. Als we zouden willen puzzelen, zouden we van al die stukjes weer een brood kunnen leggen. Maar in plaats daarvan eten we allemaal een stukje op. Dat hele brood zit in ons allemaal. Het is een teken om te laten zien dat we bij elkaar horen. We zijn allemaal samen ook een soort legpuzzel; een legpuzzel van God. Er kan geen stukje gemist worden!

Thuis eet je vast heel vaak zonder erbij na te denken. Bij het Avondmaal krijg je maar heel weinig eten, maar je denkt er extra bij na. Als je eet, komt het eten in je buik terecht. Het eten geeft je hele lichaam weer energie: je handen, je voeten, je hart en je hersens. Zo is het ook als je het stukje brood van het Avondmaal eet: het geeft kracht aan je hele lichaam. En als je een slokje druivensap neemt, voel je dat ook door je heen gaan.

Jezus zegt: ‘Zo geef Ik mij aan jullie. Zo wil ik in jullie werken. Het brood is een teken van mijn kracht, de druivensap een teken van mijn liefde.’

We lopen in een lange rij door de kerk om een stukje brood te krijgen en een slokje druivensap. Het is één grote optocht. Het lijkt er wel een beetje op alsof we onderweg zijn. Zoals het volk Israël onderweg was en door God in leven werd gehouden. Het is mooi dat de rij zo lang is. Je kunt je voorstellen dat alle mensen die er nu niet meer zijn, vóór ons in die rij liepen. En de mensen die nog niet geboren zijn komen na ons in de optocht, allemaal zingend voor God.

Want eigenlijk is ons hele leven een soort onderweg zijn. Het brood en de druivensap laten zien dat je onderweg kracht van God krijgt en zijn liefde voelt. Het is ook een teken dat je welkom bent als je weg hier ten einde loopt en je thuiskomt bij God.

We denken natuurlijk ook aan die ene keer dat Jezus afscheid nam van zijn leerlingen. Hij deelde stukken brood uit en gaf de beker rond, alsof Hij zeggen wilde: ‘Weet je nog wat we afgesproken hebben? Ik ben er voor jullie en jullie zijn er voor mij.’ Door samen te eten, voel je dat je bij elkaar hoort.

Na het Avondmaal gaan we naar huis om te doen wat we afgesproken hebben: de liefde van God in ons laten werken en oefenen om meer en meer echte leerlingen van Jezus te worden.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 augustus 2017