Kindernevendienst en Kidstime

In de kindernevendienst vertellen wij de Bijbelse verhalen aan kinderen van de basisschool. Een leuke en belangrijke taak: de jeugd heeft de toekomst.

Elke week in de ochtenddienst is er kindernevendienst, tenzij het anders wordt aangegeven. Alle groepen zijn wekelijks aan de beurt en op de nieuwsbrief staat vermeld welke groepen bij elkaar horen. De kindernevendienstcommissie verzorgt elk jaar een Adventsproject en vaak ook een 40-dagentijdproject als voorbereiding op het Kerst- en Paasfeest. Ook aan Palmpasen wordt aandacht besteed en jaarlijks wordt een kinderdienst voorbereid.

De 1e zondag van de maand is er jeugdkerk voor jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs, behalve in de maanden augustus en september* (als deze zondag nog ín de vakantie valt).

Kidstime

De kindernevendienst duurt op de eerste zondag van de maand veel langer dan op andere zondagen, waardoor er meer tijd is voor verhalen, zingen, spelletjes, knutselen en gezelligheid! We beginnen in de kerkzaal, maar zullen dan al snel naar onze eigen ruimte gaan. Je ouders zie je na de dienst weer in de Ontmoetingsruimte. Kom je ook elke maand? Schrijf het alvast op de kalender! De Kidstime loopt van september* t/m juli. Als er Heilig Avondmaal is, ben je daarvoor uitgenodigd en is er geen lange kindernevendienst. Op Nieuwjaarsdag is er ook geen (lange) kindernevendienst.

*In september is er wél Kidstime en jeugdkerk als deze zondag niet in de zomervakantie, of op de laatste zondag van de zomervakantie (basisonderwijs) valt.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 augustus 2017