Middagavondmaal

,

Op de avondmaalszondagen in september, januari en juni is er ook ’s middags om 17.00 uur een avondmaalsviering, zodat er ook gelegenheid tot avondmaal is voor wie ’s ochtends niet kan door omstandigheden. Op eerste Advent gaat de predikant voor in de Vriezenhof.

De viering van het Avondmaal in de middag is een intieme en inspirerende viering. We vieren in de Ontmoetingsruimte. Wat bijzonder en aansprekend is, is dat de hele dienst plaatsvindt aan tafel.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 augustus 2017