Ontmoetingsdiensten

Een Ontmoetingsdienst is een dienst die wordt bezocht door trouwe kerkgangers, maar ook door mensen die af en toe een kerkdienst bezoeken. We willen in deze dienst elkaar de ruimte geven om te geloven, ieder op zijn of haar eigen manier.

De liederen die gezongen worden kunnen uit Opwekking komen, maar ook uit Johannes de Heer, het nieuwe liedboek, de Evangelische liedbundel, etc. De eigen band zal de liederen begeleiden, maar het orgel zal ook zeker klinken tijdens deze diensten.

De Heilige Chaos is een belangrijk onderdeel tijdens deze dienst. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een voorbede te schrijven of een steen bij het kruis te leggen (als een symbolisering van een last bij Jezus brengen). Het heet ‘heilig’ omdat je in de buurt van God komt, en het is ‘chaos’ omdat mensen tegelijk verschillende van deze symbolische handelingen verrichten.

De kinderen blijven tijdens deze dienst in de buurt, in de Ontmoetingsruimte is er voor hen, nadat ze deel hebben genomen aan de Heilige Chaos, ruimte om te kleuren/knutselen.

De sfeer is ongedwongen zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn.

De Ontmoetingsdiensten volgen de Time-Out-vieringen op.