Pastorale zorg

,

We hechten veel waarde aan het omzien naar elkaar. In zekere zin is het omzien het fundament van de gemeente. Wat is het waardevol om verhalen te mogen delen, verhalen van zegeningen, verhalen van verdriet. Gekend worden in je levensverhaal is heilzaam en bemoedigend. Het omzien gebeurt. In de gewone relaties, op de kleine momenten. In het voorbijgaan, op de koffie, tijdens een wandeling.

Daarnaast hebben we het omzien ook georganiseerd om zoveel als in ons vermogen ligt, ervoor te zorgen dat gemeenteleden zich gezien en gekend weten. Contactpersonen, ouderlingen, jeugdouderlingen en de predikant vullen dit pastorale bezoekwerk in. Voor levensvragen, geloofsvragen of het delen van verhalen kun je bij je ouderling of contactpersoon terecht. Ook is het altijd mogelijk om contact met de predikant op te nemen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

25 augustus 2017