Giften (ANBI en RSIN)

Giften en bijdragen zijn welkom op:

  • Kerk: NL13 RABO 0368 8049 76
  • Diaconie: NL48 ABNA 0465 4200 52

 

Deze kerk (incl. diaconie) heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft daarvoor van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Giften zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting, voor zover met bewijsstukken kan worden aangetoond dat ze geschonken zijn. Een bijdrage via de collectezak valt hier meestal niet onder, tenzij je door middel van een contante betaling collectebonnen aanschaft. Deze bonnen kun je gebruiken voor de collectes in de kerk. De kwitantie (goed bewaren!) is dan het bewijsstuk voor de belastingdienst. Het kost je niets meer en de belasting betaalt je eventueel verhoogde collectegift, die onze kerk hard nodig heeft. Collectebonnen worden elke 2e maandag van de maand verkocht in de hal van de kerk tussen 19:00 en 19:45 uur.

Neem voor meer informatie contact op met de kerkrentmeesters.

 

ANBI-informatie

NB. het RSIN iets anders dan het KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Dit is 30258482-5285.