We hebben God gedankt
om jóu
zo mooi, zo gaaf geboren.
Nu vragen we aan God,
die jou heeft uitverkoren,
bescherm, behoed ons kind.
Bewaar dit stukje hemelgoed
wat er ook mag gebeuren.
Schenk het een leven
en een wereld vól met kleuren!

Ina Sipkes-de Smit