Liedboek, lied 552 vers 3

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht,
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!