Als er iets te doen is in de kerk, is de koster Jenet Huitema er altijd te vinden. Ze is het visitekaartje van de kerk, gastvrouw van de gemeente. Ondersteund door enkele vrijwilligers geeft ze energiek en met plezier vorm aan het kosterschap. Maar wat doet een koster eigenlijk precies? We besloten het aan Jenet te vragen.

Update juli 2019: Jenet heeft inmiddels ander werk en de kosterstaken worden nu verdeeld over meerdere gemeenteleden.

Sinds wanneer ben je koster en waarom ben je dit werk gaan doen?

Ik ben Jenet Huitema – Schutte , 52 jaar oud en getrouwd met Jeroen. Ik ben koster van de Ontmoetingskerk sinds 1 januari 2009.

Het was nou niet het beroep waarvan ik dacht: “Ja , dat wil ik worden”. Maar op een dag kwam ik bij Henk en Jannie Fokke (de toenmalige kosters) om iets te vragen voor een diaconaal project waar ik destijds als diaken mee bezig was. Henk en Jannie vroegen mij toen om eens na te denken of het kosterschap iets voor mij zou zijn. Er volgde een periode van veel praten en overleggen met het thuisfront, want het kosterschap is iets wat je vaak niet alleen kunt en waar man en kinderen ook 100% achter moeten staan. En je moet absoluut geen van 8 tot 5 mentaliteit hebben.

Begin 2008 kwam de officiële vacature, heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen. Na een gedegen inwerkperiode van 4 maanden ben ik op 1 januari 2009 in dienst getreden als koster/beheerder van de Ontmoetingskerk.

Ik vind dat mijn allerbelangrijkste taak is dat ik een vriendelijke gastvrouw ben die gemeenteleden, gasten en bezoekers het gevoel geeft dat ze van harte welkom zijn in het kerkgebouw.

Wat doet een koster?

De functie gaat terug tot de eerste eeuwen van het christendom, namelijk het ambt van ostiarius (sleuteldrager) oftewel portier en bewaker van kerkgebouw en inventaris. Tegenwoordig houdt het in:

 • Het openen en afsluiten van het kerkgebouw.
 • Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor samenkomsten van diensten en vieringen, huwelijksdiensten, begrafenisdiensten, concerten, scholendiensten enz.
 • Het regelen van verhuur van kerkzaal en nevenruimten (agendabeheer).
 • Het bedienen van de verwarmings- en geluidsinstallaties.
 • Zorgen voor de glaasjes water, het aansteken van de diverse kaarsen en het klaarleggen van nieuwsbrieven, lezingen etc. op de zondagmorgen.
 • Het in orde maken van de diverse ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten, koorrepetities, EHBO herhalingen enz. en zorgen dat het er lekker warm is.
 • Het verstrekken van koffie/thee/andere dranken en eventueel lunches tijdens (kerkelijke) vergaderingen.
 • Organiseren van pauzes tijdens concerten.
 • Verzorgen van koffietafels na afloop van begrafenisdiensten.
 • Het voeren van de administratie met betrekking tot exploitatie.
 • Het inkopen van de diverse boodschappen die nodig zijn voor de diverse activiteiten.
 • Zorgen voor het brood, de wijn en het druivensap voor de avondmaalsvieringen en het klaarzetten van de diverse benodigdheden in de keuken.
 • In overleg met de werkgever het geven van opdrachten tot kleine reparaties enz.
 • Regelen van regulier onderhoud aan CV-ketels, blusmiddelen, koffievoorziening, enz.
 • Overleg voeren met huishoudelijke medewerk(st)ers, hulpkosters, organisatoren van activiteiten, diverse commissies, enz.
 • Het op peil houden van de eigen EHBO- en BHV-diploma’s.

Kortom: het in goede banen leiden van (bijna) alles wat er binnen het kerkgebouw gebeurt.

Wat spreekt je het meeste aan?

Wat mij het meest aanspreek in mijn functie als koster zijn de sociale contacten in combinatie met het werken binnen de kerkelijke gemeenschap. Ik vind het fijn als mensen zich thuis voelen in de kerk.

Hoe ervaar je onze gemeente? Waar ben je trots op en waar moeten we in de toekomst op letten?

Ik ben trots op dat gasten vaak zeggen dat ze de Ontmoetingskerk een fijne, warme kerk vinden. En het feit dat als ik handen nodig heb voor activiteiten er altijd weer mensen bereid zijn om te helpen.

Maar ik spreek ook mijn zorgen uit voor de toekomst. Er zullen in de toekomst héél véél inzet en financiële middelen nodig zijn om deze gemeente staande te houden. Want niet alleen de vrijwillige bijdrage en het dak verdienen aandacht. Binnen het gebouw zijn nog heel veel materiële zaken die op korte termijn de nodige aandacht vragen.