Diaconale hulp, schulden, financiële moeilijkheden

Geregeld lezen we in de krant optimistische verhalen over een aantrekkende economie en een afnemende werkloosheid. Dat is mooi, maar er is ook een andere kant. Niet iedereen profiteert van de groei. Er is een behoorlijke groep die moeite heeft en moeite blijft houden om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms komt dit door structurele problemen, soms door pech en ben je buiten je schuld om in financiële problemen beland, en soms heb je zelf fouten gemaakt, maar hoe kun je dit weer herstellen?

Financiële zorgen kunnen ingrijpend zijn. Je kunt er wakker van liggen en je schamen dat het zover gekomen is. Juist omdat geldzorgen zo diep kunnen gaan, willen we je op het hart binden om niet te lang te wachten met het zoeken van hulp. Een steun in de rug kan je net weer helpen om de weg terug te vinden.

Voor vragen en financiële zorgen kunt u / kan jij altijd in vertrouwen contact opnemen met de diaconie. Iedereen die in Twenterand woont, mag een beroep op de diaconie. Twee diakenen zullen met je meekijken of de diaconie iets kan betekenen en welke hulp je nodig hebt.

Andere instanties

In Twenterand zijn verschillende instanties actief waar je met je vragen terecht kunt, zeker als je structurele hulp nodig hebt.

Stichting BOOT kan ondersteuning bieden om de financiën weer op orde te brengen, onder meer door schuldhulpmaatjes. Deze stichting (Budget op Orde in Twenterand) is opgericht om mensen met financiële problemen te helpen. Dit doen ze voor alle burgers van Twenterand. Dus heb je financiële problemen, heb je schulden, neem contact met op met deze organisatie. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het meestal wordt om de problemen op te lossen. Zij helpen gratis en graag verder!

Manna  biedt een tijdelijke ondersteuning in basisbehoeften door bijv. het schenken van onze boodschappenpakketten. Om hiervoor in aanmerking te komen, is wel een indicatie aan de hand van een inkomenstoets noodzakelijk. Op de site staat hoe je dit kunt aanvragen.

Wanneer je te maken hebt met verslavingsproblematiek of daar vragen over hebt, kun je contact opnemen Waypoint Twenterand