Dopen

Het ontvangen van nieuw leven, het moeder en vader mogen worden, is een groot en haast niet te bevatten wonder. Op deze momenten kun je geraakt worden door de grootheid van de schepping, door het wonder van nieuw leven en door de liefde van God. Vaak komt dan ook de vraag naar boven: laten we ons kindje dopen? In de Protestantse Kerk in Nederland, waar onze gemeente deel van uitmaakt, kennen we de kinderdoop en de volwassendoop. Beide dopen zijn gelijkwaardig.

Over het algemeen kiezen ouders in de Ontmoetingskerk voor de kinderdoop. Wat in deze doop prachtig tot uitdrukking komt, is dat de genade van God (zijn liefde en aanvaarding) vóór alles uitgaat. Het hangt niet af van onze inzet of onze goede komaf; het initiatief ligt bij God. Jullie kindje is ook een kind van God, en met de doop zet God als het ware daar zijn handtekening onder.

Wanneer mag je je kindje laten dopen? Wanneer één van beide ouders dooplid is van onze gemeente, mogen jullie je kindje laten dopen. Als je aan de kerk (Kerkelijk bureau) laat weten dat jullie gezinsuitbreiding hebben ontvangen, komt er namens de kerk bezoek. Je kunt tijdens dit contact laten weten dat je je kindje graag wilt laten dopen. Je kunt hierover ook contact opnemen met de predikant.

Voorafgaand aan de doop zijn er enkele voorbereidende gesprekken. In deze gesprekken wordt ingegaan op de betekenis van de doop, op het verlangen om te laten dopen, hoe je je verhoudt tot je eigen doop en de betekenis van de kerk voor de geloofsopvoeding van je kind. Ook zal de doopliturgie worden doorgenomen.
Neem gerust contact op met de predikant voor meer informatie.