God,
In het donker wachten wij – omdat ons leven soms zo tot stilstand is gekomen en wachten het enige is dat ons rest
In het donker wachten wij – omdat we beseffen dat het ons aan kracht ontbreekt het duister te dooklieven
In het donker wachten wij – met alles wat we meebrengen aan hoop en verwachting, aan zorg en verdriet, aan schuld en verlorenheid.
In het donker wachten wij – en roepen uw Naam: dat U met ons bent
Omwille van uw naam, omwille van uw trouw roepen we tot U
Om uw vrede, om hoop, om uw licht, om opstanding,
amen.