Een kaarsje aansteken

Voor wie of waarvoor wil je een kaarsje aansteken?

Denk aan andermans privacy en noem geen achternamen.


Schakel dit vinkje UIT om aan te kunnen steken


Kaarsje

Voor gezinnen die uiteenvallen.

Kaarsje

Voor zieken en de mensen om hen heen.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Taizé

Kaarsje

Voor mij zelf, hopend het licht van God weer te vinden

Kaarsje

Voor de vieringen van morgen

Kaarsje

Voor wie leven met binnenstormen, om vrede en rust

Kaarsje

Voor de juiste persoon op de juiste plaats

Kaarsje

Voor mensen die opzien tegen de feestdagen. Dat dit kaarsje een beetje licht mag brengen