Lidmaatschap wijzigen

Wat moet je doen bij een verhuizing? We stellen het bijzonder op prijs om een bericht van verhuizing te ontvangen. Neem hiervoor contact op met het kerkelijk bureau op de contactpagina.

Wat goed is om te weten: op dit moment is de kerkelijke administratie gekoppeld aan de gemeentelijke administratie van de overheid. Bij een verhuizing, overlijden, verbintenis of verandering in verbintenis ontvangt de Protestantse Kerk een bericht. Het betekent dat bij een verhuizing de nieuwe kerkelijke gemeente automatisch een bericht ontvangt dat je in hun plaats bent komen wonen. Je zult bezoek krijgen en de vraag of je lid wilt worden van die gemeente.

Wil je liever lid blijven van de Ontmoetingskerk? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons kerkelijk bureau.

 

Bijschrijven van kinderen

Wanneer wij bericht ontvangen van een geboorte, zullen we met je contact opnemen. Wanneer het kindje gedoopt wordt, wordt zij/hij als dooplid ingeschreven. Ook een niet-gedoopt kindje kan worden ingeschreven. Het voordeel is dat wij hem/haar kunnen uitnodigen voor kerkelijke activiteiten zoals Kerk-op-schootvieringen, kindernevendienst, clubs, etc. Als je kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal zij/hij zelf moeten aangeven of en zo ja hoe zij/hij in ons register wil worden opgenomen. (Dit laatste geldt alleen voor niet-gedoopte kinderen; gedoopte kinderen blijven automatisch ingeschreven staan.)