Liturgische bloemstukken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

Rond feestdagen worden er liturgische bloemstukken gemaakt die zijn voorzien van een gedicht. Tijdens de betreffende dienst staat dit bloemstuk in de kerk en wordt een uitleg gegeven bij het thema.

Dopen / Palmpasen 2018

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht,
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

Dopen (4-3-2018)

Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

Dopen (5 november 2017)

We hebben God gedankt
om jóu
zo mooi, zo gaaf geboren.
Nu vragen we aan God,
die jou heeft uitverkoren,
bescherm, behoed ons kind.
Bewaar dit stukje hemelgoed
wat er ook mag gebeuren.
Schenk het een leven
en een wereld vól met kleuren!

Goede Vrijdag 2017

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Een kruis staat iets voor de houten schijven. Dit kruis is omwikkeld met prikkeldraad. In dit draad, kan na het doven van de Paaskaars , een rode roos gestoken worden. Bij het kruis blijft een...

Pasen 2017

Gods kracht. Breekt door het donker, van de dood heen. Licht raakt ons aan. Kom, sta op. Deel het leven. Deel vertrouwen. God van licht en leven. In Jezus, is de dood overwonnen. In die kracht, mogen wij...

Archief

Oudere liturgische bloemstukken kun je terugvinden op Facebook.