Liturgische bloemstukken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

Rond feestdagen worden er liturgische bloemstukken gemaakt die zijn voorzien van een gedicht. Tijdens de betreffende dienst staat dit bloemstuk in de kerk en wordt een uitleg gegeven bij het thema.

Dopen (18-11-2018)

Dopen (18-11-2018)

Kindje klein, je mag er zijn.
Jouw naam is opgeschreven.
Je bent gekend, gehoord, verwoord,
met naam door ouders jou gegeven.

Een kaars voor jou, teken van trouw.
Ontstoken aan het Paaskaarslicht.
God blijft jou bij, gaat aan jouw zij.
Hij geeft een glans op jouw gezicht.

Jouw kinderdoop geeft ons ook hoop.
Het water is ook ons weer een teken.
Van Gods trouw, aan ons en jou.
Dat God naar ons heeft omgekeken.

Kindje klein, je mag er zijn
Jouw naam is in Gods boek geschreven.
Je hoort erbij in Gods gezin, een klein begin.
Hij blijft bij jou, je hele leven.

Dopen (1-7-2018)

Dopen (1-7-2018)

U heeft mij zelf gevormd
elk deel van wie ik ben
is verwonderlijk gemaakt
uit liefde

Pinksteren – Belijdenis en dopen

Pinksteren – Belijdenis en dopen

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Dopen (6-5-2018)

Dopen (6-5-2018)

Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.

En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En dood zal niet meer zijn.

Dopen / Palmpasen 2018

Dopen / Palmpasen 2018

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht,
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

Dopen (4-3-2018)

Dopen (4-3-2018)

Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

Archief

Oudere liturgische bloemstukken kun je terugvinden op Facebook.