Toelichting: Dit lied gaat over een stad op een berg, waar het eens heel mooi was, maar waar mensen niet meer naar elkaar luisterden. Ze raakten teleurgesteld. In plaats van te kijken naar hun overeenkomsten, overheersten de verschillen. Zo werd de eens zo kleurrijke stad donkerder..
Totdat ze zagen dat ze elkaar aan konden vullen, juist vanwege hun verschillende karakters.

Dit lied past bij de bijbelse boodschap: “Verdraag elkaar in liefde” en sluit aan bij het vorige gemeentegesprek met Nynke Dijkstra.