Appeltje voor de dorst – eindstand

De fruit- en aardappelverkoop van de gezamenlijke diaconieën Hervormd Vriezenveen en de Ontmoetingskerk was ook dit jaar weer een succes. Daar zijn we de Here God erg dankbaar voor. De fruit- en aardappelverkoop heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1200,00...

Lees meer
Ontmoetingsdienst 10 oktober

Ontmoetingsdienst 10 oktober

Zondag 10 oktober is er weer een Ontmoetingsdienst. Dominee Broekema uit Nijverdal zal deze dienst voorgaan en de liederen worden begeleid door onze eigen band.

Lees meer

Weer aanmelden voor de diensten

Afgelopen zondag kwamen we voor de eerste keer samen op Jonkerlaan 6. Voor deze bijzondere dienst kozen we er eenmalig voor iedereen de kans te geven met deze nieuwe kerkplek kennis te maken.Er is, voor zover bekend, geen besmetting met Covid opgetreden. Toch bleek...

Lees meer

Informatie rondom verhuizing

Op zondag 6 juni hebben we in een gemeentevergadering nadere informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de inrichting van onze nieuwe kerkzaal en ontmoetingsruimte, de aankoop van het orgel en apparatuur om de kerkdiensten online en via kerkradio te...

Lees meer