De fruit- en aardappelverkoop van de gezamenlijke diaconieën Hervormd Vriezenveen en de Ontmoetingskerk was ook dit jaar weer een succes. Daar zijn we de Here God erg dankbaar voor. De fruit- en aardappelverkoop heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1200,00 opgebracht.

Dit bedrag wordt verdeeld over:

  • de stichting Manna,
  • de stichting Moreira-Dollen
  • project “Kansarme kinderen in Pretoria” van Kerk in Actie

Onze dank gaat ook uit naar u als koper en alle vrijwilligers voor het thuis bezorgen van de appels, peren en aardappelen. Onze sponsoren willen wij eveneens hartelijk bedanken. Namens de diaconieën