IZB heeft een nieuwe projectleider voor Dabar: Agnes van Haaften. Ze is erg ambitieus en vol geloof dat Dabar een echte meerwaarde heeft voor elke jongere en voor de gemeente die Dabaristen uitzendt! Erg gaaf om te zien… en daarmee gaat de visie van Dabar een stap maken.

Elk team heeft een teamleider. Teamleiders van vorige jaren worden gebeld met de vraag of ze weer willen komen en of ze een eigen team om zich willen vormen. Ook wordt er gewerkt om geld te krijgen voor Dabar zodat dit hun eigen team ten goede komt. Denk aan organisaties zoals World Servants die op deze wijze werken. Zo wordt het meer een diaconaal project.

Betrokkenheid van gemeenteleden is meer aanwezig in de vorm van: kokers, muzikanten e.d

Kunnen jullie ons daarbij helpen/ krachten bundelen? Jongeren enthousiast maken voor een diaconale taak waarbij ze zelf ook geestelijk verrijkt worden.

Jongeren die meededen zijn allemaal enthousiast over de week die  ze hebben ervaren.

Voor gemeenteleden:

  • Eens een bezoekje brengen aan de camping om de jongeren te ondersteunen door betrokkenheid te laten zien.
  • Meedoen aan het volleybaltoernooi op woensdagavond op de camping.
  • Koken voor de dabaristen.

Hopelijk word je enthousiast voor dit mooie werk: mensen bereiken met het evangelie.