Het zijn bijzondere tijden. Hoe een minuscuul klein virusje de hele wereld in zijn greep heeft en onze hele samenleving in verwarring brengt. Kerkdeuren zijn dicht, scholen dicht, veel meer stilte op straat, mensen moeten letterlijk afstand tot elkaar bewaren, een premier die het volk toespreekt, agenda’s moeten helemaal leeggemaakt worden.
De wereld is niet zo maakbaar als we dachten. We worden even stilgezet. En wat betekent dat voor ons kerkzijn?

Voor onze Ontmoetingskerk betekent het dat alles dat tot 6 april op de rol staat aan bijeenkomsten en vergaderingen in ons kerkgebouw niet doorgaan. Dus geen kerkdiensten, geen kerk-op-schootviering, geen Palmpasenviering, geen kerkenraad, geen seniorenbijeenkomst, geen cantorij. Ons kerkgebouw is in principe gesloten.

Hoe gaan we de lijn met elkaar proberen vast te houden?
Er blijft elke week een nieuwsbrief uitkomen. De website van onze kerk proberen we zo up-to-date mogelijk te houden. U kunt daar ook een kaarsje aansteken of een gebed plaatsen!

Kerkdiensten
We gaan proberen elke zondag vanuit onze kerk een korte viering uit te zenden op internet en de kerkradio-ontvangers. Daarin zal een meditatie te horen zijn die met gebeden, zang en muziek omlijst zal worden. Dan zullen we elkaar ook even proberen bij te praten over het reilen en zeilen van onze gemeente in deze tijd.
We zijn ondertussen ook aan het bekijken of we dorpsbreed met andere kerken een aanbod kunnen gaan doen voor de zondagse vieringen.

Pastoraat
Met de ouderlingen en contactpersonen is afgesproken om via de telefoon en sociale media contact te houden met u/jou. In een aantal gevallen zal het contact via de post verlopen.
Ds. Wim den Braber zal ook via telefoon en internet met u contact proberen te zoeken en te houden. Op grond van die contacten zal bepaald worden of hij bij u thuiskomt of niet.
U mag hem ook te allen tijde zelf benaderen via de telefoon (0546-567333 / 06-15908564) of mail.

Bij een uitvaart zullen we ons houden aan de landelijke regels.
Als het nodig en mogelijk is zal de predikant op bezoek komen. Het zal hoe dan ook maatwerk zijn. Herdenkingsdiensten zullen eventueel ook op een later tijdstip gehouden kunnen worden.

Volg voor landelijk kerkelijk nieuws inzake corona onze classispredikant Klaas van der Kamp: www.klaasvanderkamp.nl

Een woord ter bemoediging
Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal je geven wat je hart verlangt.
Leg je leven in handen van de HEER,
Vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen.
(Psalm 37 vers 3-5)


De reguliere nieuwsbrief wordt wekelijks op donderdag per e-mail verstuurd en u kunt zich hiervoor aanmelden op deze pagina door daar helemaal naar beneden te scrollen en uw naam en e-mailadres achter te laten.