Update 24-6

Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Bij de start van de diensten in de nieuwe kerkzaal in Jonkerlaan 6 zullen we aangeven hoe de 1,5 meter het beste gehandhaafd kan worden.
In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk.

Het blijven bijzondere tijden. Een minuscuul klein virusje houdt de hele wereld nu al ruim een jaar in zijn greep en
brengt onze hele samenleving nog steeds in verwarring. Al gloort er enige hoop vanwege een vaccin.
Sinds 15 december is Nederland opnieuw terechtgekomen in een lockdown. De dringende oproep is om thuis te blijven en zoveel mogelijk contacten te vermijden. De besmettingscijfers in de gemeente Twenterand zijn verontrustend hoog. Overheden hebben de kerken geadviseerd om zoveel als mogelijk online bij elkaar te komen. Alle ontwikkelingen hebben helaas ook gevolgen voor onze kerkelijke gemeente.

Via dit bericht willen we je informeren over wat dit voor onze Ontmoetingskerk betekent.

Kerkdiensten
Na een periode waarin we, met pijn in het hart, moesten besluiten om de Ontmoetingskerk alleen open te stellen voor uitvaarten in besloten kring, zijn we voornemens om met ingang van zondag 7 maart weer een gelimiteerd aantal mensen toe te laten tot de eredienst, met aanmelding via de site. Dit is in de lijn van het advies van de PKN.
Het maximum voor uitvaarten wordt honderd personen.
We zijn ook weer voornemens om twee leden uit te nodigen om te zingen, zowel in de gewone eredienst als bij een uitvaart.

Andere activiteiten in het kerkgebouw kunnen alleen plaatsvinden na instemming van het college van kerkrentmeesters.

Hoe gaan we de lijn met elkaar proberen vast te houden?
Er blijft elke week een nieuwsbrief uitkomen. De website van onze kerk proberen we zo up-to-date mogelijk te houden. Je kunt daar ook een kaarsje aansteken of een gebed plaatsen!

Pastoraat
Met de ouderlingen en contactpersonen is afgesproken om via de telefoon en sociale media contact te houden met u/jou. In een aantal gevallen zal het contact via de post verlopen.
Ds. Wim den Braber zal ook via telefoon en internet met u/jou contact proberen te zoeken en te houden. Op grond van die contacten zal bepaald worden of hij aan huis komt of niet.
Zelf benaderen mag ook te allen tijde via de telefoon (0546-567333 / 06-15908564) of mail.

Een woord ter bemoediging

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag

Lied 511 vers 7, van Dietrich Bonhoeffer

Houd goede moed!
Heb elkaar lief!

De kerkenraad van de Ontmoetingskerk


De reguliere nieuwsbrief wordt wekelijks op donderdag per e-mail verstuurd en u kunt zich hiervoor aanmelden op deze pagina door daar helemaal naar beneden te scrollen en uw naam en e-mailadres achter te laten.