Het zijn bijzondere tijden. Hoe een minuscuul klein virusje de hele wereld in zijn greep heeft en onze hele samenleving in verwarring brengt. Kerkdeuren zijn dicht, scholen dicht, veel meer stilte op straat, mensen moeten letterlijk afstand tot elkaar bewaren, een premier die het volk toespreekt, agenda’s moeten helemaal leeggemaakt worden.
De wereld is niet zo maakbaar als we dachten. We worden even stilgezet. En wat betekent dat voor ons kerkzijn?

Via dit bericht willen we je informeren over wat dit voor onze Ontmoetingskerk betekent.

Hoe gaan we de lijn met elkaar proberen vast te houden?
Er blijft elke week een nieuwsbrief uitkomen. De website van onze kerk proberen we zo up-to-date mogelijk te houden. Je kunt daar ook een kaarsje aansteken of een gebed plaatsen!

Kerkdiensten
We gaan proberen elke zondag vanuit onze kerk een viering uit te zenden op internet en de kerkradio-ontvangers. Daarin zal een meditatie te horen zijn die met gebeden, zang en muziek omlijst zal worden. Dan zullen we elkaar ook proberen bij te praten over het reilen en zeilen van onze gemeente in deze tijd.

Nu de overheid ons weer wat meer ruimte geeft om samen te komen heeft de kerkenraad het besluit genomen om vanaf 7 juni weer zondagse kerkdiensten te gaan organiseren in de kerk, binnen de gegeven richtlijnen.

Met ingang van zondag 5 juli mogen we weer met 100 mensen bij elkaar komen. Iedereen is van harte welkom!
Je hoeft dus niet te reserveren en we registreren niet.
Bij binnenkomst van de kerk worden de bezoekers begroet, er staat desinfectiemiddel en er wordt geïnformeerd naar de gezondheid middels vragen die op een bord worden aangegeven:
– Heeft u één of meerdere van de volgende (milde)symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38gr)
– Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad
– Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
– Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op één van deze vragen het antwoord “ja” is, dan wordt je gevraagd terug naar huis te gaan. Volgens RIVM richtlijn is het dan nl. niet toegestaan de kerk te bezoeken.

De anderhalve meter afstand tussen de kerkgangers is gewaarborgd. Je wordt bij binnenkomst naar uw plaats geleid. De zitplaatsen in de banken zijn gemarkeerd. Het idee is hier dan alleen te gaan zitten, maar vorm je één huishouden, dan mogen jullie gewoon bij elkaar zitten. De plaatsen in het midden van de bank eerst gebruiken, dus niet voor elkaar langs schuiven. De kerk wordt van voren naar achteren gevuld.

We zingen voorlopig nog niet als totale gemeente. Er zijn elke dienst een paar voorzangers.

Tot en met augustus vervallen de kindernevendiensten en zijn er geen tweede diensten. Tijdens de zomervakantie zorgen we, indien nodig, voor kinderoppas.

Bij het verlaten van de kerk word je eveneens gewezen wat de route naar buiten is.

Wij verzoeken om niet allemaal de laatste 5 minuten te komen. Dit om te voorkomen dat teveel mensen zich ophouden in de hal.

We blijven de diensten natuurlijk ook via de kerkradio en internet uitzenden, dus als je het nog niet verantwoord vindt om te komen, voel je niet schuldig en vier dan thuis de dienst mee. Kom als je eraan toe bent.

Andere activiteiten in het kerkgebouw kunnen alleen plaatsvinden na instemming van het college van kerkrentmeesters.

Pastoraat
Met de ouderlingen en contactpersonen is afgesproken om via de telefoon en sociale media contact te houden met u/jou. In een aantal gevallen zal het contact via de post verlopen.
Ds. Wim den Braber zal ook via telefoon en internet met u/jou contact proberen te zoeken en te houden. Op grond van die contacten zal bepaald worden of hij aan huis komt of niet.
Zelf benaderen mag ook te allen tijde via de telefoon (0546-567333 / 06-15908564) of mail.

Bij een uitvaart zullen we ons houden aan de landelijke regels.
Als het nodig en mogelijk is zal de predikant op bezoek komen. Het zal hoe dan ook maatwerk zijn. Herdenkingsdiensten zullen eventueel ook op een later tijdstip gehouden kunnen worden.

Een woord ter bemoediging
Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal je geven wat je hart verlangt.
Leg je leven in handen van de HEER,
Vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen.
(Psalm 37 vers 3-5)

Houd goede moed!
Heb elkaar lief!

De kerkenraad van de Ontmoetingskerk


De reguliere nieuwsbrief wordt wekelijks op donderdag per e-mail verstuurd en u kunt zich hiervoor aanmelden op deze pagina door daar helemaal naar beneden te scrollen en uw naam en e-mailadres achter te laten.