Op zondag 6 juni hebben we in een gemeentevergadering nadere informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de inrichting van onze nieuwe kerkzaal en ontmoetingsruimte, de aankoop van het orgel en apparatuur om de kerkdiensten online en via kerkradio te kunnen volgen.

Op advies van onze organisten en na goedkeuring door de kerkenraad is een Hauptwerkorgel Kabinett III gekocht van de Nederlandse orgelbouwer Martin den Boer uit Barneveld. De kleur is zwart met een front met orgelpijpen. De levertijd is medio september.

Op voorstel van onze commissie beeld en geluid (Robert Lindeboom en Ido Reinink) is, naast de huidige beamer, camera en microfoonsets, extra apparatuur aangeschaft. Om het geheel gebruiksvriendelijker te maken, komt er een tablet en een extra scherm op de liturgische tafel voor de predikant. Beeld en geluid zullen gereed zijn bij de eerste dienst in het gemeentehuis, zodat de kerkdiensten online en via kerkradio kunnen worden gevolgd.

De laatste kerkdienst in de Ontmoetingskerk is op 20 juni, op 27 juni zal er dienst in de openlucht naast de kerk worden gehouden. De eerste dienst in onze nieuwe locatie is op zondag 4 juli.

We krijgen vanaf 21 juni toegang tot alle door ons gehuurde ruimtes in het gemeentehuis. De ingang is vooralsnog aan de achterzijde van het gemeentehuis aan de Jonkerlaan.

De planning voor de herinrichting/verbouwing van het gemeentehuis is nog niet definitief. We weten nog geen einddatum maar denken eerder aan een periode van een jaar dan in maanden. De inrichtingscommissie onder leiding van Gerhard Hospers heeft op de gemeentevergadering de voorstellen voor de inrichting van de kerkzaal en ontmoetingsruimte gepresenteerd. We nemen de liturgische tafel, doopvont, vleugel, 125 stoelen, tafels, kasten en keukeninventaris mee.

De gepresenteerde voorstellen zijn positief ontvangen. De definitieve keuze voor de uitvoering van de stoelen en keuken maken we in oktober. Dit zal weer besproken worden in een gemeentevergadering, waarna de kerkenraad een definitief besluit kan nemen.

De verhuizing en installatie van de apparatuur voor beeld en geluid vindt plaats in de periode van 21 juni tot 2 juli. In deze periode is er dan helaas geen gelegenheid om een rouwdienst te houden. Met de NH kerk is afgesproken dat in die periode een rouwdienst kan worden gehouden in een van de NH kerken of CCK2.

De verhuizing wordt geleid door Ben Hanning, Jan Meijerink en Jeannette Luisman met hulp van onze tuinploeg.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op zondag 20 juni. Hierover leest u op de ‘gewone’ nieuwsbrief voor aanstaande zondag 13 juni en zondag 20 juni.

In de voorafgaande dagen is er voor een ieder gelegenheid om op zijn of haar eigen wijze afscheid te nemen van ons kerkgebouw. U bent daarvoor welkom op:

Dag-datumTijdBijzonderheden
donderdag 17 juni16.00 – 17.00 uurgeen
 19.00 – 20.00 uuroptreden cantorij
 20.00 – 21.00 uuroptreden cantorij
vrijdag 18 juni16.00 – 17.00 uurgeen
 19.00 – 20.00 uurorgelspel
 20.00 – 21.00 uurorgelspel
zaterdag 19 juni10.00 – 11.00 uurorgelspel
 11.00 – 12.00 uurorgelspel
 16.00 – 17.00 uurgeen
 19.00 – 20.00 uurontmoetingsband speelt
 20.00 – 21.30 uurontmoetingsband speelt
 21.30 – 23.00 uurvolledige stilte

Hartelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad,

Rudi Muis, voorzitter CvK
Tiemen Toering, penningmeester CvK
Henk Sluijer, voorzitter kerkenraad
Bep den Braber, scriba