Bijgewerkt op 23-10-2020: verzoek tot dragen van een mondkapje toegevoegd.

In het nieuws hebt u kunnen lezen dat er intensief overleg is geweest tussen de PKN en minister Grapperhaus over beperkende maatregelen in kerken om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

Hoewel we in de afgelopen maanden in onze Ontmoetingskerk goede ervaringen met ons Coronaprotocol hebben en gemiddeld 60-70 mensen in de dienst aanwezig waren, hebben we toch besloten het dringende advies van de Protestantse Kerk te volgen en vanaf de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Het is erg jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.

Andere kerkelijke activiteiten kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende kerkelijke- en RIVM-richtlijnen.

Om op de komende zondagen een dienst te kunnen bijwonen wordt u vanaf nu verzocht zich via de website aan te melden. Dit kan middels de knop op de voorpagina.

Tevens wordt u verzocht om vanaf het moment van binnenkomst in de hal van de kerk tot het gaan zitten op uw plek een mondkapje te dragen.

De gemeenteleden die geen toegang tot internet hebben en de dienst willen bijwonen, wordt verzocht contact op te nemen met hun ouderling/contactpersoon. Hij/zij zorgt dan in overleg met u voor de inschrijving.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad.