In de 40-dagentijd richten we ons op het lijden en sterven van Jezus en daarom dus ook op de nood van de ander, onze naaste. Het gaat om persoonlijke inkeer en bezinning. De profeet Micha houdt de samenleving een enorme spiegel voor en roept tot omkeer. Hij is concreet als het gaat om de grote verschillen tussen mensen, om de uitbuiting van de ander en van de schepping. Hoe ga jij om met wat jou is toevertrouwd?

Wat houdt de cursus in?

In de Micha-cursus gaan we bezig met deze thema’s. Het is een cursus voor jong en oud. Voor iedereen die zijn/haar geloof handen en voeten wil geven. Tijdens de Micha-cursus denk je samen met de andere cursisten na over het geloof.

Daar blijft het niet bij; je gaat in gesprek over hoe je in de huidige samenleving christen kunt zijn. Je ontdekt hoe jij kunt bijdragen aan gerechtigheid. Tijdens de actiedag ga je met elkaar een project/klus uitvoeren en helpt zo daadwerkelijk de medemens. Samen met de groep wordt een project/klus bedacht en uitgevoerd. Zo kun je bijvoorbeeld een tuin opknappen bij iemand die dat zelf niet meer kan.

 

Waar en wanneer

De cursus bestaat uit twee avonden en een actiedag. De avonden worden zowel in de hervormde als de Ontmoetingskerk aangeboden, waarbij je niet beide avonden in dezelfde kerk hoeft bij te wonen.

 • 13 februari en 18 februari bij CCK2
 • 15 februari en 1 maart bij de Ontmoetingskerk

Vanaf 19.45 uur is er inloop en om 20.00 uur beginnen we.

De actiedag is op 10 of 17 maart.

Opgeven is gewenst, maar niet verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar: michavriezenveen@outlook.com. Voor verdere informatie kan er contact worden opgenomen met Angela Schreurs: 0546-604841

 

Ken je dit lied al?

 

5 redenen om mee te doen

 1. Met anderen je geloof concreet handen en voeten geven
  Tijdens de Micha-cursus denk je samen met de andere cursisten na over het geloof. Daar blijft het niet bij, je gaat in gesprek over hoe je in de huidige samenleving Christen kunt zijn. Je ontdekt hoe jij kunt bijdragen aan gerechtigheid.
 2. Van betekenis zijn voor je medemens veraf en of in je buurt
  De profeet Micha spoort je aan niet alleen te praten maar ook te doen. Dat betekent dat je concreet aan de slag gaat op gebied van gerechtigheid.
 3. Oog krijgen voor de verbondenheid van al het leven op aarde
  We geloven dat God de schepping heeft gemaakt in al zijn volheid. In de huidige tijd zien we echter veel gebrokenheid. Dat is geen toevallig gevolg, maar direct veroorzaakt door ons handelen. Je leert oog te krijgen dat alles met elkaar verbonden is en zo ook afhankelijk is van ons handelen.
 4. Zoeken naar verbinding tussen recht doen en duurzaam leven
  Zorg dragen voor de schepping is een belangrijk element voor christenen. Hier komt ook gerechtigheid bij kijken: recht doen aan alles wat je door God gegeven wordt. Dat resulteert in een andere levenshouding, bewuste keuzes op gebied van voedsel, kleding en energieverbruik.
 5. Luisteren naar de actuele boodschap van Micha voor onze tijd
  Ook in de huidige tijd is de boodschap van Micha ongekend krachtig. Want ook nu zien we veel onrecht. Gastvrijheid voor vluchtelingen, hulp bieden aan armen en een gesprekje met je buurvrouw: het is niet vanzelfsprekend. Daarom is de Micha Cursus nodig, want het is duidelijk wat God vraagt: goed en recht doen!